Column Gouden koets

19 december 2021

Robert-Jan Bakker

 GOUDEN KOETS

 

De Gouden Koets is gerestaureerd en kan tot eind februari in een speciale ombouw op de binnenplaats van het stadsmuseum aan de Kalverstraat worden bewonderd.
Een prachtige tentoonstelling laat licht schijnen op het tot stand komen van de koets, die door de oranjegezinde bevolking van Amsterdam werd geschonken aan de jonge Koningin Wilhelmina, die er niet bij haar inhuldiging in 1898, maar pas bij haar huwelijk in 1901 voor het eerst in gereden heeft.

De tentoonstelling geeft inzicht in de technisch volmaakte restauratie, waar knappe restaurateurs en ambachtslieden aan hebben gewerkt. De koets kan weer tijdenlang veilig worden gebruikt, maar het is de vraag of het koninklijke voertuig ooit nog ingespannen zal worden met paarden. In de expositie staat de schijnwerper op het omstreden paneel aan een van de zijkanten van de koets, waar een tafereel van onderdanigheid uit het voormalige Nederlands-Indië te zien is. Een inlands jongetje wordt door een oudere man in de richting van een blanke kolonist geduwd. Die wil een boek in zijn handen leggen. Iedereen gaat ervan uit dat dit de bijbel is. In een filmpje geeft een persoon er deze uitleg aan: ‘Hier begint de indoctrinatie’. Het is een van de uitingen in deze tentoonstelling met partijdige strekking, die het onze koning onmogelijk lijken te maken de koets ook nog maar één dag de straat op te laten gaan.

Sinds kort wordt het Amsterdam Museum niet meer ‘historisch’ genoemd. Het blijkt nu een ideologische museum geworden te zijn. Als het een historisch museum was gebleven, zou er een andere toon gekozen zijn. De mensengeschiedenis is een geschiedenis van goed en kwaad en de geschiedwetenschap maakt daar studie van. Het boek dat in het filmpje wordt vereenzelvigd met indoctrinatie, de bijbel, spreekt over koningen èn gewone mensen die zowel rechtvaardig als zondig zijn en alleen bij de gratie van God kunnen leven en werken. Waar dat inzicht nog bestaat, kan de gerestaureerde koets zonder bezwaar op Prinsjesdag uit de koninklijke stallen worden gehaald. Daar zijn toch al die kosten en moeiten ook aan besteed?

R.J. Bakker

 

 Reageren? e-mail:

Column Carrousel

14 november 2021

Jean Paul Kruk

 Carrousel

 

In de carrousel, de draaimolen (Vlaams: paardenmolen), van het leven, zoals Heddy Lester jaren geleden tijdens het songfestival al zong, schuurt het:
We leven in een spagaat tussen pappen en nathouden en een gedeeltelijke lockdown. Op 12 november j.l. afgekondigd door de regering. We zijn nog lang niet klaar met dit virus.

Het coronabeleid van de regering heeft gefaald: te laat ingezet, te soft, regels te snel losgelaten.
Burgers zijn ook tekortgeschoten, in hun gedrag.
Bijna twee jaar lang worden we al gegijzeld, gevangen gehouden, zijn we in de ban van COVID-19, het besmettelijke coronavirus en zijn varianten.

Deze crisis was een rollercoaster, een emotionele achtbaan: ze had, naast verdrietige fysieke gevolgen (geen afscheid van geliefden kunnen nemen), haar repercussies op de economie, de mentale gezondheid van jongeren en senioren (weinig contact; eenzaamheid), een toename van huiselijk geweld. En wat al niet meer.
Thuiswerken- en onderwijs waren nieuw en bleken hun charmes te hebben.

We zijn coronamoe, want alles moest coronaproof zijn.
Het is tijd voor (zelf)reflectie, voor rust, orde en regelmaat.
Een retraite. Stilte, sereniteit.
Een wandeling in de natuur.

Tijdens Advent, de Komst van J.C, het Licht der Wereld, Heiland = Heelmaker, Vrede vorst, breekt het licht geleidelijk door, in de duisternis.
Hoop. Toekomstverwachting.

De formatie van een nieuwe regering laat op zich wachten.
Laten we hopen en bidden dat we rond Kerst 2021 balans, evenwicht en harmonie zullen vinden in ons land, in onze samenleving en in ons persoonlijk leven.
Dat ontwricht, ontspoord en uit balans is gebracht.
En reparatie en heling behoeft.
Mogen wij ge-heel-d worden.
In Gods naam.

Carousel PNG Background Image

 Jean-Paul Kruk

 

Reageren? e-mail:

Column Treurnis in de politiek

20 september 2021

Robert-Jan Bakker

 

TREURNIS IN DE POLITIEK

 

Grote kans dat elke lezer van deze rubriek in maart gestemd heeft voor een nieuwe Tweede Kamer. Dan zal ook bij iedereen verbazing bestaan over het uitblijven van een nieuw kabinet. Zouden wij daar wel in zijn geslaagd, als wij het hadden mogen proberen? Of bewijzen de afgelopen zes maanden hoe moeilijk het is om politiek te bedrijven?

Al vanaf de oprichting ben ik lid van het CDA, omdat ik er als lid van de Christelijk-Historische Unie vanzelf in ben terechtgekomen. Mijn partij verkeert in zwaar weer en dat doet me zeer. Ik heb bij de tijdelijke voorzitter en op een provinciale vergadering als mijn mening kenbaar gemaakt dat Kamerlid Omtzigt teruggehaald zou moeten worden in plaats van hem als eenmansfractie verder te laten werken. Hij durfde met Kamerlid Leyten het leed van duizenden ouders van jonge kinderen die zijn geruïneerd door de Belastingdienst aan de orde te stellen. Het gevolg was een gepikeerd kabinet, dat daarna geen andere keus had dan demissionair te worden.

Het onvermogen van het CDA valt niet eens echt op in de malaise waaronder heel politiek Nederland gebukt gaat. We moeten vechten om eruit te komen, hoorde ik Jesse Klaver op televisie zeggen. Jammer dat ik niet groen en links genoeg ben om op hem te stemmen, maar ik vind hem met dat optimisme en zijn hoffelijkheid de beste politicus die wij momenteel hebben.

R.J. Bakker

 

 Reageren? e-mail:

Column Je innerlijke schatkamer

15 augustus 2021

Jean Paul Kruk

 

Je innerlijke schatkamer

"Laat uit je ogen tederheid stralen,
zoals zonnestralen je hart verwarmen."
Hafez

Naast ons nationaal, cultureel erfgoed, on ze "culturele schatkamer', zou je kunnen zeggen, was er recent op tv ook de serie 'Klassiekers met Kleinsma" (de allermooiste liedjes uit de kleinkunst-schatkist van Nederland) te zien. Pareltjes, zoals 'Het Dorp ' en 'Laat me'. Ik word er gelukkig van.

Nationaal Park de Hoge Veluwe, in Gelderland, dat ook wel bekend staat als 'de groene schatkamer' (of groene longen) van Nederland, combineert natuur met kunst & cultuur: het Krüller-Müllermuseum.
Met een fraaie beeldentuin.
Mijn herinnering aan Hoenderloo is er ook aan een jeugdkamp: vossenjacht, dropping, liedjes zingen rondom het kampvuur.
Met leeftijdgenoten.
Jong zijn in optima forma.

Zo heeft elk mens ook een 'innerlijke schatkamer", met verborgen schatten.
Bijv. latente talenten, die zich pas later in een mensenleven manifesteren, openbaren: tekenen, schilderen, zingen, muziek of kunst maken, schrijven.
Het is ook je innerlijke schoonheid, je karakter en je persoonlijkheid (je deugden, fortes: je sterke punten) : zij zijn het DNA, waar jij uit opgebouwd bent.
Zij hebben van jou de mens gemaakt: uit de klei getrokken, geboetseerd en geformeerd ben je.
Mens, durf te leven!

Je vertrekpunt?
De zoektocht van jou, als mens.
Naar je ware, authentieke Zelf.
Naar wie jij werkelijk bent:
Word wie je bent. Friedrich Nietzsche.

Je keert naar binnen.
Maakt de reis van je leven:
De langste reis van je hoofd naar je hart, je ziel en je onderbuik.

Je bekent kleur.
Je demasque.
Je ont-masker-ing: je masker valt, gaat af.
'Woke', Ont-waakt ben je.
Getransformeerd.
Een nieuwe schepping.

Ali Baba zegt: Sesam, open U!
Schatgraven.
"Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn."
Mattheus 6: 21

Je omarmt, koestert en viert de kwaliteiten of de waarden van het hart: schoonheid zachtheid, tederheid en mildheid.

Je hebt lief, dient en helpt je medemensen.

Het is tijd om jouw ster te laten stralen.
Ga maar lekker shinen!

Elfje
Schoonheid.
Schoonheid is
Je schatkamer openen
Tonen wie je bent:
Mooi!

 

 Jean-Paul Kruk

 

Reageren? e-mail:

Column De Geest waait waarheen Hij wil

23 mei 2021

Jean Paul Kruk

 De Geest waait waarheen Hij wil

 

Reuring, commotie in de Nederlandse politiek.Toeslagenaffaire Belastingdienst. Klokkenluider Pieter Omtzigt wordt geslachtofferd door het CDA. Zo lijkt het.

Gebeurde al vaker met doofpotaffaires in het verleden. Van Indonesië (politionele acties) tot Julian Assange's Wikileaks. Waarheidsvinding doet pijn.

De waarheid moet boven tafel komen.

Dit was in Jezus' zijn tijd al het geval, toen Pilatus vroeg: Wat is waarheid?

Er moet een frisse wind waaien door Den Haag.

De Geest waait waarheen Hij wil.

Onze democratische rechtsstaat heeft een nieuwe bestuurscultuur nodig: meer openheid, transparantie. Exit achterkamertjes- politiek. Leugens, intriges, bedrog en nep- nieuws ondermijnen de geloofwaardigheid en integriteit van de politiek en politici.

Gelukkig is er hoop, in de vorm van v e r-

n i e u w i n g.

Die zich vaak buiten de kerkmuren voltrekt.

De Theoloog des Vaderlands.

Vaak jonge theologen.

Janneke Stegeman, Alain Verheij, Claartje Kruijff (zij is iets ouder) en Rikko Voorberg.

Laatstgenoemde is ook activist en kunstenaar. Bekend van zijn acties om vluchtelingen naar ons land te halen. En van de Pop Upkerk: samen eten als viering.

De Geest waait waarheen Hij wil.

Als Voorberg naar de toekomst van het christendom kijkt, ziet hij drie stromingen. Ten eerste, een conservatieve, nationalististische stroming, die het christelijk Europa verdedigt tegen de Islam, zich afzet tegen het kwaad, dat altijd de ander is.Thierry Baudet en in Hongarije.

De tweede stroming is een mystiek christendom met (stads)kloosters (bijv. La Verna) en woongemeenschappen, die zich verbindt met yoga, meditatie, om lijf en geest rust te geven.

Ik denk ook aan 'Merkstenen' van Dag Ham marskjold. De mystieke weg. Zijn worsteling met zichzelf en met zijn verhouding tot God.

En de stroming van activistisch handelend christendom met zorg in de haarvaten van de buurt. Praktisch christendom.

Zelf voel ik mij thuis in een mix van de tweede en derde stroming: spiritualiteit verbinden met maatschappelijk engagement.

De Geest waait waarheen Hij wil.

Hij troost, vergeeft, heelt, bemoedigt, inspireert, be-ziel-t en verbindt.

Hij raakt hart van mensen aan, verwarmt ze. En Hij verlicht de ziel van mensen en tilt ze op.

Een lichtpuntje in de duisternis van de coronacrisis. Bedoeld om gemeenteleden te bemoedigen en op te tillen:

Dit is de presentatie van een feestboekje met 34 columns (15 jaar Column Uitgesproken) op 23 mei, op Eerste Pinkster(zon) dag, in De Opgang, na de eredienst.

De Geest waait waarheen Hij wil.

Een ge-zegen-d Pinksterfeest!

 

 

 Jean-Paul Kruk

 

Reageren? e-mail: