Kerk Archief in de Bazel

De archieven van de Hervormde Wijkgemeente Osdorp-Sloten en van de Gereformeerde Kerk Slotervaart-Osdorp voor de periode 1959-1983 zijn overgedragen aan het Stadsarchief Amsterdam. Ze worden daar  goed bewaard en zijn zo voor een breed toegankelijk. De inventarissen van de archieven (resp. nrs. 30630 en 30631) staan op de website van het Stadsarchief.

In de komende jaren zal een poging worden ondernomen de archieven voor de periode tot 2007 te verzamelen, uit te zoeken, te beschrijven en over te dragen. Ik gebruik deze gelegenheid meteen om de secretarissen van de verschillende raden en commissies binnen onze kerkelijke gemeente te vragen om hun notulen, correspondentie en andere relevante papieren in goede orde te bewaren.

Jan Hoffenaar