Overlijdensberichten

In Memoriam

Op 11 juni 2021 is op 86-jarige leeftijd overleden Helena Theodora Jacoba Koenrades-van der Woerdt.

Een Osdorps leven lang is zij, samen met haar man, verbonden geweest met onze wijkgemeente, eerst in De Uitweg, in de periode waarin het gezin aan het Bullepad woonde en later in de Sloterkerk, toen de familie was verhuisd naar de Pieter Calandlaan.

Maandag 21 juni vindt om 11 uur de crematieplechtigheid plaats in de aula van Westgaarde.

 

 

In Memoriam

Op 13 juni is op 79-jarige leeftijd heengegaan Willem Bol.

Hij was geboren en getogen in Sloten, waar hij de rozenkwekerij van zijn vader aan de Sloterweg voortzette, totdat de plannen voor Nieuw-Sloten dwongen om de zaak op te geven. Hij werd conciërge van het Witte Kruisgebouw in Badhoevedorp, waar hij ook met zijn vrouw en beide zonen ging wonen en sindsdien is gebleven.

Zijn binding met de Sloterkerk van jongs af aan werd bijna veertig jaar lang op een bijzondere manier ingevuld, doordat hij zorg droeg voor het schoonhouden van het kerkgebouw.

Als hij elke zaterdag die klus had geklaard, zat hij de dag erna weer trouw op zijn plekje in de zondagse kerkdienst.

Zijn specialiteit was het jaarlijks plaatsen en versieren van de kerstboom in de kerk, waarbij hij, net als in al het andere in zijn leven, gelijk optrok met zijn vrouw Marina.

Vrijdag 18 juni is er ’s middag tussen 4 juur en 5 uur gelegenheid tot condoleren in de Sloterkerk, waar zaterdag de uitvaartdienst in besloten kring zal plaats vinden.

 

 

 

In Memoriam

Op Stille Zaterdag 3 april 2021 is op 68-jarige leeftijd overleden Abriënne Wilhelmina Jeannette Cornelia Wassink.

Zij leed de laatste jaren een teruggetrokken bestaan in haar huis in De Aker, maar was lange tijd met onze wijkgemeente verbonden via het kringwerk.

In 1998 legde zij belijdenis van het geloof af in de Sloterkerk en daarna was zij een heel trouw deelnemers aan de gespreksgroep voor oudere jongeren die vanzelf een groep voor jongere ouderen werd.

De ernstige ziekte die zij in 1995 mocht overwinnen en de gelegenheid gaf haar beide zoons tot volwassenen te zien uitgroeien, is teruggekomen en was nu niet meer te overwinnen. Zij zette zich vele jaren in voor de overblijfklas op de Dr. Visser ’t Hooftschool. Voor die ruime toegift op haar leven waren zij zelf, haar zoons en vele anderen heel dankbaar.

Op maandag 12 april hebben we haar in de familiekring herdacht in de aula van Begraafplaats Heidehof in Ugchelen, waarna zij in het familiegraf ter aarde is besteld.

 

In Memoriam

 

Op 10 november 2019 is op bijna 94-jarige leeftijd overleden Cornelia Christina Catharina Königsmann-Brouwer.

Zij werd geboren op een boerderij aan de Osdorperweg, die er door de uitbreiding van de stad al lang niet meer staat. Door haar huwelijk kwam zij opnieuw in een boerderij te wonen, midden in het dorp Sloten, zodat zij haar leven lang verbonden is geweest met de Sloterkerk.

Toen ze daar wel konden blijven wonen, maar een deel van hun grond werd onteigend, moesten de koeien weg en kwamen er kippen voor in de plaats, het grootste pluimveebedrijf in Nederland.

Grote voldoening beleefden haar man en zij aan het houden van bijen.

Mevrouw Königsmann zal met haar opgewekte aard en grote levenswijsheid enorm worden gemist in haar gezin met kinderen, klein- en achterkleinkinderen, maar ook in de familie van het geloof, waarvan zij een bijzonder meelevend lid is geweest.

Vrijdag 15 november vind om 11.15 uur de uitvaartdienst plaats in de Sloterkerk, waarna nog een crematieplechtigheid volgt in de aula van Westgaarde om 12.45 uur.

 

 

 

 

In Memoriam

 

Op zondag 16 september 2017 is in een hospice in Leiden Es Peter Velthuis overleden. Hij is geveld door een ernstige ziekte die in korte tijd een einde heeft gemaakt aan zijn 72-jarige leven. Op de rouwkaart staat dat nog hij niet klaar was met dit leven, dat aan hem met zijn veelzijdige gaven zo goed besteed is geweest.

Hij geboren en getogen in het dorp Sloten en heeft daar ook met zijn vrouw en zoon steeds gewoond. Het plan om na zijn pensionering te verhuizen naar het geboorteland van zijn vrouw Mafalda, Brazilië, is ook daadwerkelijk uitgevoerd, maar het viel het kleine gezin te zwaar om gescheiden van elkaar te leven. Het droomhuis in Braziliië kreeg een andere eigenaar en hij en zijn vrouw vestigden zich dicht bij de kinderen en kleinkinderen in Leiden. Toch bleef de band met Sloten overeind en die bestond in regelmatige kerkgang en vooral veel werk doen op het gebied waar zijn beroepservaring lag, zoals recent bij de renovatie van onze pastorie.

Donderdagavond 21 september is er in Uitvaartcentrum Monuta, Gitstraat 1, te Leiden mogelijkheid tot afscheid nemen tussen half zeven en zeven uur.

Zaterdag 23 september begint om 10.00 uur een afscheidsdienst in de Sloterkerk, waarna er in De Halve Maen gelegenheid is tot condoleren en onderlinge ontmoeting. Om 13.30 uur vindt de begrafenis plaats op Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4, in Leiden.