Overlijdensberichten

In Memoriam

 

Op 30 december 2018 is op 89-jarige leeftijd overleden PIETER CHRISTIAAN EISVOGEL

Vanaf het moment dat hij zich in 1963 met zijn vrouw en kinderen in Osdorp vestigde aan de Lederambachtstraat, waar zij een schoenmakerij en lederwarenwinkel hadden, is Piet Eisvogel nauw betrokken geweest bij het kerkelijk leven. Eerst in de noodkerk aan Tussen Meer en later in De Opgang die daar werd gebouwd en in 2010 in de nieuwgebouwde Opgang op diezelfde plaats. Samen met zijn vrouw deed hij mee in het bezoekwerk. Na het samengaan van de gereformeerde en hervormde gemeenschappen in Osdorp nam hij de leiding van een van bezoeksecties, waarbij het opviel dat het hem zo goed lukte om deuren open te vinden en contact te maken.

In 2008 ontviel zijn lieve vrouw Nel hem. Hij vond een nieuwe levenspartner in mevrouw Cok Verhoef-Hogenhout, met wie hij zeven gelukkige jaren mocht delen. Toen hij ook haar had verloren, keerde hij terug naar het Oeverpad, waar hij afgelopen zondag is ingeslapen. Hij zal worden gemist in zijn gezin, waarvan hij zo lang het middelpunt was, met wel negen achterkleinkinderen.

Vrijdag 4 januari vindt om 14.15 uur de afscheidsdienst plaats in De Opgang, waarna hij aansluitend begraven wordt op Westgaarde, waar na afloop gelegenheid is tot condoleren.

In Memoriam

 

Op zondag 16 september 2017 is in een hospice in Leiden Es Peter Velthuis overleden. Hij is geveld door een ernstige ziekte die in korte tijd een einde heeft gemaakt aan zijn 72-jarige leven. Op de rouwkaart staat dat nog hij niet klaar was met dit leven, dat aan hem met zijn veelzijdige gaven zo goed besteed is geweest.

Hij geboren en getogen in het dorp Sloten en heeft daar ook met zijn vrouw en zoon steeds gewoond. Het plan om na zijn pensionering te verhuizen naar het geboorteland van zijn vrouw Mafalda, Brazilië, is ook daadwerkelijk uitgevoerd, maar het viel het kleine gezin te zwaar om gescheiden van elkaar te leven. Het droomhuis in Braziliië kreeg een andere eigenaar en hij en zijn vrouw vestigden zich dicht bij de kinderen en kleinkinderen in Leiden. Toch bleef de band met Sloten overeind en die bestond in regelmatige kerkgang en vooral veel werk doen op het gebied waar zijn beroepservaring lag, zoals recent bij de renovatie van onze pastorie.

Donderdagavond 21 september is er in Uitvaartcentrum Monuta, Gitstraat 1, te Leiden mogelijkheid tot afscheid nemen tussen half zeven en zeven uur.

Zaterdag 23 september begint om 10.00 uur een afscheidsdienst in de Sloterkerk, waarna er in De Halve Maen gelegenheid is tot condoleren en onderlinge ontmoeting. Om 13.30 uur vindt de begrafenis plaats op Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4, in Leiden.

 

 

 

In Memoriam

Op 10 juni 2017 is, 87 jaar oud, overleden Cornelia Eigje Verhoef - Hogenhout, bij velen bekend als Cock Verhoef.
Geboren en getogen op een boerderij in Sloten en een leven lang verbonden geweest met de Sloterkerk, waar donderdag 15 juni om 13.00 de afscheidsdienst zal worden gehouden. Aansluitend is de begrafenis op Westgaarde.

Dinsdagavond en woensdagavond is er in haar huis aan de Noorderakerweg gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren., Door het verlies van twee van haar vijf kinderen heeft zij samen met haar man en de andere kinderen verdrietige tijden gekend.

Zij vond na het heengaan van haar man een nieuwe liefde die extra glans bracht aan haar bestaan, dat zij altijd heeft weten in te vullen met talrijke contacten in de kring van familie, vriendinnen en vrienden en buren , maar ook in de familie van het geloof, doe voor huiskamerbijeenkomsten bij haar altijd welkom was.

 

 

In Memoriam

Op 12 juni is, 90 jaar oud, in het Leo Polakhuis overleden, Aaltje Johanna Oosterveld.
Jarenlang leefde zij mee in de Opgang-gemeente, van waaruit zij trouw is bezocht door de jaren heen.
De man met wie zij een liefdevolle verbintenis heeft gehad, is haar zeven jaar geleden ontvallen.

Van buiten haar familie kwam er een gezin op haar weg dat voor haar als dochter en kleindochter is geweest.
Zij waardeerde het samenzijn met andere gemeenteleden in de gesprekskring en de oecumenische kerkdiensten.
Maandag 19 juni vindt om 12.00 uur de begrafenisdienst plaats in de aula van Begraafplaats Sint Barbara aan de Spaarndammerdijk.

 

 

 

In Memoriam Dhr. Burgerhout

Op 23 maart is 90 jaar oud, ons gemeentelid Gerrit Burgerhout overleden.

Hij woonde de laatste jaren met zijn vrouw in het Leo Polakhuis, waar zij trouwe bezoekers waren van de
oecumenische kerkdiensten en de gesprekskring.

Die trouw aan de gemeente van het geloof heeft zijn hele leven een rol gespeeld, eerst in Amsterdam-Zuid en daarna
in Osdorp, in De Uitweg en De Opgang.

In De Uitweg was hij de vaste begeleider op de piano van de kinderkerk, met als hoogtepunt de kerstfeesten.

Vrijdag 31 maart wordt om 14.00 uur in de aula van Westgaarde afscheid van hem genomen vanuit het gezin en de wijkgemeente waarna de crematie volgt.