Overlijdensberichten

In Memoriam

Op Stille Zaterdag 3 april 2021 is op 68-jarige leeftijd overleden Abriënne Wilhelmina Jeannette Cornelia Wassink.

Zij leed de laatste jaren een teruggetrokken bestaan in haar huis in De Aker, maar was lange tijd met onze wijkgemeente verbonden via het kringwerk.

In 1998 legde zij belijdenis van het geloof af in de Sloterkerk en daarna was zij een heel trouw deelnemers aan de gespreksgroep voor oudere jongeren die vanzelf een groep voor jongere ouderen werd.

De ernstige ziekte die zij in 1995 mocht overwinnen en de gelegenheid gaf haar beide zoons tot volwassenen te zien uitgroeien, is teruggekomen en was nu niet meer te overwinnen. Zij zette zich vele jaren in voor de overblijfklas op de Dr. Visser ’t Hooftschool. Voor die ruime toegift op haar leven waren zij zelf, haar zoons en vele anderen heel dankbaar.

Op maandag 12 april hebben we haar in de familiekring herdacht in de aula van Begraafplaats Heidehof in Ugchelen, waarna zij in het familiegraf ter aarde is besteld.

 

In Memoriam

 

Op 10 november 2019 is op bijna 94-jarige leeftijd overleden Cornelia Christina Catharina Königsmann-Brouwer.

Zij werd geboren op een boerderij aan de Osdorperweg, die er door de uitbreiding van de stad al lang niet meer staat. Door haar huwelijk kwam zij opnieuw in een boerderij te wonen, midden in het dorp Sloten, zodat zij haar leven lang verbonden is geweest met de Sloterkerk.

Toen ze daar wel konden blijven wonen, maar een deel van hun grond werd onteigend, moesten de koeien weg en kwamen er kippen voor in de plaats, het grootste pluimveebedrijf in Nederland.

Grote voldoening beleefden haar man en zij aan het houden van bijen.

Mevrouw Königsmann zal met haar opgewekte aard en grote levenswijsheid enorm worden gemist in haar gezin met kinderen, klein- en achterkleinkinderen, maar ook in de familie van het geloof, waarvan zij een bijzonder meelevend lid is geweest.

Vrijdag 15 november vind om 11.15 uur de uitvaartdienst plaats in de Sloterkerk, waarna nog een crematieplechtigheid volgt in de aula van Westgaarde om 12.45 uur.

 

 

 

 

In Memoriam

 

Op zondag 16 september 2017 is in een hospice in Leiden Es Peter Velthuis overleden. Hij is geveld door een ernstige ziekte die in korte tijd een einde heeft gemaakt aan zijn 72-jarige leven. Op de rouwkaart staat dat nog hij niet klaar was met dit leven, dat aan hem met zijn veelzijdige gaven zo goed besteed is geweest.

Hij geboren en getogen in het dorp Sloten en heeft daar ook met zijn vrouw en zoon steeds gewoond. Het plan om na zijn pensionering te verhuizen naar het geboorteland van zijn vrouw Mafalda, Brazilië, is ook daadwerkelijk uitgevoerd, maar het viel het kleine gezin te zwaar om gescheiden van elkaar te leven. Het droomhuis in Braziliië kreeg een andere eigenaar en hij en zijn vrouw vestigden zich dicht bij de kinderen en kleinkinderen in Leiden. Toch bleef de band met Sloten overeind en die bestond in regelmatige kerkgang en vooral veel werk doen op het gebied waar zijn beroepservaring lag, zoals recent bij de renovatie van onze pastorie.

Donderdagavond 21 september is er in Uitvaartcentrum Monuta, Gitstraat 1, te Leiden mogelijkheid tot afscheid nemen tussen half zeven en zeven uur.

Zaterdag 23 september begint om 10.00 uur een afscheidsdienst in de Sloterkerk, waarna er in De Halve Maen gelegenheid is tot condoleren en onderlinge ontmoeting. Om 13.30 uur vindt de begrafenis plaats op Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4, in Leiden.

 

 

 

In Memoriam

Op 10 juni 2017 is, 87 jaar oud, overleden Cornelia Eigje Verhoef - Hogenhout, bij velen bekend als Cock Verhoef.
Geboren en getogen op een boerderij in Sloten en een leven lang verbonden geweest met de Sloterkerk, waar donderdag 15 juni om 13.00 de afscheidsdienst zal worden gehouden. Aansluitend is de begrafenis op Westgaarde.

Dinsdagavond en woensdagavond is er in haar huis aan de Noorderakerweg gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren., Door het verlies van twee van haar vijf kinderen heeft zij samen met haar man en de andere kinderen verdrietige tijden gekend.

Zij vond na het heengaan van haar man een nieuwe liefde die extra glans bracht aan haar bestaan, dat zij altijd heeft weten in te vullen met talrijke contacten in de kring van familie, vriendinnen en vrienden en buren , maar ook in de familie van het geloof, doe voor huiskamerbijeenkomsten bij haar altijd welkom was.

 

 

In Memoriam

Op 12 juni is, 90 jaar oud, in het Leo Polakhuis overleden, Aaltje Johanna Oosterveld.
Jarenlang leefde zij mee in de Opgang-gemeente, van waaruit zij trouw is bezocht door de jaren heen.
De man met wie zij een liefdevolle verbintenis heeft gehad, is haar zeven jaar geleden ontvallen.

Van buiten haar familie kwam er een gezin op haar weg dat voor haar als dochter en kleindochter is geweest.
Zij waardeerde het samenzijn met andere gemeenteleden in de gesprekskring en de oecumenische kerkdiensten.
Maandag 19 juni vindt om 12.00 uur de begrafenisdienst plaats in de aula van Begraafplaats Sint Barbara aan de Spaarndammerdijk.