Kerkdienst Agenda

Kerkdiensten

Ons gevoel rond pastoraat, doop, avondmaal en huwelijksbevestigingen is ruimhartig, geen uitsluitingen bij het heilig avondmaal en mensen van hetzelfde geslacht zijn welkom om bij ons hun band voor God en gemeente te bevestigen.

En niet onbelangrijk, vrouwen die een kerkelijk ambt bekleden of op de kansel staan, zijn meer dan welkom!