Doop- Trouw- en Rouwdiensten

De Protestantse Wijkgemeente Osdorp-Sloten beschikt over twee locaties. De historische Sloterkerk en de moderne De Opgang.

Doopdiensten

 

Doopdiensten worden gehouden in een dienst op zondagmorgen, nadat hier met de wijkpredikant ds. R.J. Bakker afspraken over zijn gemaakt. Houdt u rekening met een gesprek vooraf.

Trouwdiensten

Trouwdiensten vinden eveneens plaats na overleg met de wijkpredikant ds. R.J. Bakker

Afspraken over het gebruik van de Sloterkerk kunnen worden gemaakt met mw. G. van den Abeele - van Elven. Voor gebruik van De Opgang neemt u contact op met de koster dhr. R. Meetsma.

Rouwdiensten

Rouwdiensten vinden ook plaats na overleg met de wijkpredikant ds. R.J. Bakker.

Wilt u alleen het gebouw gebruiken dan neemt u voor de Sloterkerk contact op met mw. G. van den Abeele - van Elven. Voor De Opgang neemt u contact op met de koster dhr. R. Meetsma.