Beperking kerkdiensten

Nieuwe situatie kerkdiensten vanaf 18 oktober 2020

Het zal u niet ontgaan zijn dat het coronavirus weer in volle hevigheid haar verwoestende werking heeft hervat. Onze regering heeft daarop gisteren verscherpte maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen komen neer op een gedeeltelijke “lockdown” van het sociaal leven in ons land.
Een hard gelag voor ons allen, maar een absolute noodzaak om ons er aan te houden.

Vreemd genoeg hebben de kerken op deze strenge richtlijnen een uitzonderingspositie. Op verzoek van burgemeester Halsema zijn de vrijheden voor kerken en geloofsgemeenschappen in Amsterdam al behoorlijk ingeperkt.
Op initiatief van onze voorzitter heeft de kerkenraad onder tijdsdruk zich gebogen over de vraag wat nu wijsheid is. Hoe beschermen we onze gemeenteleden het best en welke positie moeten wij als gemeente innemen in het maatschappelijke debat, waarbij helaas de kerken door het incident in Staphorst wat in een kwaad daglicht zijn komen te staan.

De kerkenraad is tot de conclusie gekomen dat het in de huidige omstandigheden niet verantwoord is om de diensten doorgang te laten vinden.

Vanaf komende zondag zullen de diensten weer zonder kerkbezoek zijn. Dit zal voorlopig gelden voor de komende 4 weken, waarbij aangetekend moet worden dat er over twee weken gekeken wordt hoe de situatie er dan voor staat en of kerkbezoek weer kan worden hervat. Dit uiteraard met het in acht nemen van het maximum aantal bezoekers van 30 mensen.

Dit is een buitengewoon naar, maar noodzakelijk besluit. Immers, onze gemeente bestaat voor het grootste deel uit oudere mensen die allen behoren tot de kwetsbare groep. Daarbij komt dat de regio Amsterdam – en in het bijzonder het stadsdeel Nieuw-West – tot de gebieden hoort met de hoogste besmettingsgraad (code 4).

De kerkenraad neemt dit besluit opdat we allen op de best mogelijke manier deze moeilijke tijd gezond zullen doorkomen en hoopt dat u de afweging zult begrijpen en steunen.

De erediensten zullen wel doorgang vinden en zullen via de internet uitzendingen in woord en beeld voor iedereen te volgen zijn.

De kerkenraad wil echter ook van deze gelegenheid gebruik maken om een klein lichtpunt te melden in deze nare tijd.

Volgende week wordt aanvang gemaakt met het installeren van de camera’s in de Sloterkerk. Door de corona uitbraak is het even lastig in te schatten hoe snel het systeem operationeel gemaakt kan worden, maar de gedachte is dat we zo snel als mogelijk weer van beide kerken gebruik kunnen gaan maken. Uiteraard binnen de gestelde richtlijnen.

Beste gemeente, wij realiseren ons dat dit bericht weer een stap terug naar af is. Als kerkenraad zien we vanuit zorg voor u even geen andere weg.

Wij wensen u allen veel kracht en sterkte in de komende tijden en spreken de hoop uit dat u allen deze tijd goed door zult komen.
In de hoop elkaar snel weer en in goede gezondheid in beide kerken te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,

Namens de kerkenraad
Albert Klene
Scriba

CoronaKoerier

Kop nieuwsbrief CoronaKoerier

Gemeenteleden waarvan we het e-mail adres hebben krijgen de laatste editie gemaild. Heeft u nog geen editie ontvangen dan kunt u op de volgende pagina uw gegevens achterlaten. Inschrijven Nieuwsbrief

U dient uw inschrijving nog wel te bevestigen. Nieuwe edities ontvangt u dan automatisch.

 

Op de volgende pagina vindt u de reeds verschenen edities van de speciale CoronaKoerier. Klik hier