Koerier 2.0 gaat door

Na een ingelaste raadpleging van de gemeente heeft de kerkenraad besloten om De Koerier 2.0 een doorstart te laten maken. In februari 2024 zal er weer een nummer verschijnen. De abonnementsprijs is voor 2024 vastgesteld op € 30,-. Het gratis downloaden van De Koerier 2.0 van onze website zal vanaf het volgende nummer niet meer mogelijk zijn. U wordt van harte uitgenodigd om een abonnement te nemen. Aanmelden kan via