Cantorij van de Opgang

De cantorij van De Opgang is een enthousiaste groep gemeenteleden, die het heerlijk vindt samen te zingen. Doel is de gemeentezang af te wisselen en te ondersteunen en zo de eredienst meer luister te geven. De repetities zijn in de periode september tot half mei, wekelijks op dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur, in de Opgang. Medewerking aan de diensten is ongeveer 1 x per maand. Nieuwe leden zijn zeer welkom.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C. Hoffenaar of bij de cantor Hans J├╝tte