Kerkdienst Gemist

De diensten in de beide kerkgebouwen van de Protestantse wijkgemeente Osdorp-Sloten zijn te volgen via Kerkdienst Gemist.

Vanaf 8 november 2020 zal er weer om en om gekerkt worden in de Sloterkerk en De Opgang.

Klik op een van de onderstaande links om de dienst op de genoemde locatie direct mee te luisteren.

 

Vanaf 4 juli 2021 zijn de diensten, na aanmelden, voor een maximum aantal personen toegankelijk. In de Sloterkerk is dat 50 personen en in De Opgang 100 personen. Meebeleven via kerkdienstgemist is altijd mogelijk.

 

Wilt u de dienst later of nogmaals beluisteren ga dan naar www.kerkdienstgemist.nl en zoek naar Sloterkerk of De Opgang.

 

 

De Opgang

Sloterkerk

Voor de collectes kunt u gebruik maken van het volgende bankrekeningnummer NL18 INGB 0000 3783 84 t.n.v. Prot. Gemeente inzake Osdorp-Sloten. U kunt aangeven hoe uw gave verdeeld moet worden. Geeft u niets aan dan wordt uw gave in overleg tussen Diaconie en Kerkrentmeesters verdeeld.

 

25 juli 10.00 uur De Opgang

Orde van dienst 25 juli 2021

 

1e collecte: Wijkdiaconie

Amsterdammers die hun buren graag een handje helpen en mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken worden door het Burennetwerk van de Diaconie aan elkaar gekoppeld. Het gaat daarbij om kleine klusjes als boodschappen doen, een lamp ophangen of samen een wandeling maken. In elke wijk creëert het Burennetwerk netwerkjes waarin het vanzelfsprekend is dat buren elkaar helpen. Zo wil de Diaconie de onderlinge inzet in de stad stimuleren.

2e collecte: Tienerwerk

Wat is de kerk zonder jeugd? Het benaderen van jeugd en jongeren vraagt steeds weer opnieuw een eigentijdse aanpak en creativiteit. Daarom deze collecte om het tienerwerk te ondersteunen.

 

 QR De Opgang

 Scan bovenstaande QR code of gebruik de Geef-knop

Geef met Givt button

 

 

  Preekarchief

 

Mocht de link naar kerkdienst gemist niet werken probeer dan Google Chrome als browser.