Column Nederigheid

16 februari 2020

Jean Paul Kruk

Nederigheid

Ik verlang ernaar grote en nobele daden te verrichten, maar het is mijn dagelijkse plicht om nederige taken te verrichten alsof ze groot en nobel zijn.    

Helen Keller

2020. Nieuw jaar, nieuwe kansen en dito mogelijkheden.

Vier columns. Thema’s: Nederigheid; dienstbaarheid; twee essentiële deugden, die het verschil in het leven van mensen waarden; en de empathische – en de spirituele samenleving.                                                                                                                                        

Ik vind het altijd een mooi beeldverhaal voor kinderen. Palmzondag. Visualiseer Jezus, geze ten op een ezelin. Nederig, niet op een paard, een strijdros. Om de strijd aan te gaan. Op een ezel, niet dom, wel koppig, eigen-wijs, maar ook het symbool van zacht-moed-igheid. Deze koning, Vredevorst, laat niet het recht van de sterkste, de macht-door-geweld, gelden. Hij leeft naar de macht van de liefde: de weg van (opr)echt, authentiek leven is een weg van ver-trouw-en, vrede, geduld en zachtmoedigheid. Jezus straalt niet de arrogantie van de macht uit. Gebruikt geen spierballentaal- en machtsvertoon. Blaast niet hoog van de toren, als een blaaskaak, doet niet gewichtig, roeptoetert niet aan de zijlijn, bedient zich niet van oorlogsretoriek, de roep om wraak, vergelding (maar: de wraak is aan Mij … geen kwaad met kwaad vergel den … overwin het kwade door het goede, 2 Corinthiërs 12: 19-21).

Jezus stelt zich kwetsbaar op, durft de minste te zijn. Hoogmoed komt voor de val. Overmoed (Gr. hubris), denk aan Achilles’ zijn hiel, in de klassieke oudheid evenzo. Zijn zwakke plek werd hem fataal. Jezus, was nederig van hart, zachtmoedig. Hij nodigde de belasten, fysiek, mentaal, met een zwaar juk, naar hem toe te komen. Om ze te helen en rust te ge ven. Het ritueel van de voetwassing door Jezus voor een maaltijd, is een teken van nederigheid. Waar slaven dit werk eigenlijk deden, is Jezus de minste, stelt hij zich nederig, dienstbaar op t.a.v. zijn discipelen. Is hij een rolmodel, geeft hij het goede voorbeeld. Dat doet (na) volgen.

Nederigheid is eenvoudig zijn, ongekunsteld en ingetogen. Met nederigheid worden je standpunten en de behoeften van anderen even belangrijk als die van jezelf. Je helpt graag en accepteert hulp wanneer je die nodig hebt. Wanneer je pijn veroorzaakt, iemand kwetst of bena deelt, ben je bescheiden genoeg om dat toe te geven en het goed te maken. Fouten maken mag. Je leert ervan. Je herstelt je fout. Je aanvaardt de lessen de het leven brengt; je weet dat die vaak de beste leermeesters zijn. Nederigheid is niet hetzelfde als vernedering. Je be schaamt jezelf en anderen niet met het waanidee dat je perfect moet zijn. Nederigheid herinnert je eraan dankbaar te zijn. Je bent dankbaar voor de deugd nederigheid. Van mij mag ze salonfἂhig worden, ingeburgerd raken. Zij is je belangrijkste lerares. Je bent weerbaar, veerkrachtig. Je kunt je eerste oordeel over iemand, over iets bijstellen. Je bent werk in uitvoering. Je mag er zijn, precies zoals je bent. Nederig van hart. Zachtmoedig, zoals Jezus.

 

 Jean-Paul Kruk

 

Reageren? e-mail: