Column Overgave

10 januari 2016 

Jean Paul Kruk

Overgave

The more you go with the flow of life and surrender the moment to God/and the less you seek constant clarity,/the more you will find that fabulous things start to show up in your life.”                                                                                                                                                                                                                                        

Mandy Hale

 

Je onderwerpen, overgeven aan Allah, God. Dit is de betekenis van het woord Islam. Uit vrije wil, een geschenk van God, onderwerpen wij ons aan (het gezag van) God. Net als kinderen zich in het volste vertrouwen overgeven aan de liefdevolle, tedere zorg en de volledige toewijding van hun ou-ders. Die immers het beste met hen voorhebben. Zelfs als hun kroost gaat puberen, tieners recalci- trant zijn en weerstand oproepen zijn ze er voor hen. Als je (opr)echt van iemand houdt, is er niets mooiers dan je zelf helemaal – emotioneel, psychisich, mentaal, fysiek en seksueel – aan je geliefde over te geven. Samen te smelten, in je partner op te gaan en één te worden. Zo ont-moet-te ik even na medio juli 2014 Kim Moreau, mijn ware liefde, op Facebook. Ik “moest” haar een half jaar later, tegen mijn zin in, loslaten. Ook dan moet je het overgeven, je verdriet ten spijt. Tijdens de feestda- gen in december mis je haar en je andere dierbaren het meeste. Doet het zich gevoelen dat je de sole surivor van je kerngezin bent. Als de tijd daar is dat je van je levens partner of familieleden afscheid moet nemen, zul je hem, haar, hen moeten loslaten. Nooit voor de volle 100%, want hij, zij is, zijn inherent deel van jou geworden. En je gelooft dat je hem, haar weer zult zien in het hiernamaals. Liefde overstijgt het graf, de dood. “Dood, waar is uw prikkel? ... In Christus zijn wij allen overwin- naars”. Bakkie troost. Liefde (Gr. agapè) is je on-voorwaardelijk, belangeloos, onbaatzuchtig, over geven aan je wederhelft, je spiegel, je praatpaal en klankbord. Maar ook aan God. Het laatste wordt door mystici soms zelfs beschreven als een erotische, intieme ontmoeting van God met de mysti cus/a. Is alles toegestaan in oorlog en vrede en moet je je overgeven? “ We will never surrender” (to the Nazis), zei wijlen Sir Winston Churchill vurig en met verve. Dietrich Bonhoeffer laveerde in zijn boek Verzet en Overgave tussen droom en daad. Als je je zoals de reiziger in de Bijbel onderweg wordt overvallen, ben je overgeleverd aan de genade en de barmhartigheid van anderen. Kennelijk niet van de priester en de Leviet, maar van de Samaritaan, met wie Joden niet omgingen. Overgave willens en wetens. Jezus, in stervensnood, was bang, een geestelijke marteling, in de laatste uren van zijn leven. Hij wist echter wat zijn missie was en moest zich overgeven aan de wil van God, Zijn Vader.

Het kan zijn dat je schademomenten, breuken, in het verleden emotioneel moet verwerken en losla ten om in het moment, in het hier en nu, te kunnen leven. Om te kunnen genieten van de droom (“… fabulous things …”) die zich dan in je leven afspeelt. Je overgeven, loslaten, is erop vertrouwen dat het goed komt. Overgave is een kleinood, een juweel dat je moet koesteren in de schatkamer van je leven. Als je te krampachtig aan iets of iemand vasthoudt, blokkeer je. Een valkuil. Als je je over- geeft aan God, de Vader, treedt in de voetsporen van Jezus Christus, je Heer en Heiland, weet je in- tuitief dat het goed komt. Dit is Gods -en geloofsvertrouwen. Geeft een boost aan het begin van dit nieuwe jaar: Go with the flow of life! “Kwetsbaarheid, zachtheid en schoonheid. … Heb (elkaar) lief”, waren de alleszeggende woorden in het slotakkoord van cabaretier Herman Finkers in zijn oudejaars conférence, oudejaars avond 2015. Mogen deze woorden resoneren bij velen in 2016. Amen. Een be-amen: Moge het zo zijn. Alles is genade.

Oh, the sweetness of giving in, of full surrender”.

Sebastian Faulks              

Jean-Paul Kruk

 

Reageren? e-mail: