De diensten in de beide kerkgebouwen van de Protestantse wijkgemeente Osdorp-Sloten zijn te volgen via Kerkdienst Gemist.

Vanaf 8 november 2020 zal er weer om en om gekerkt worden in de Sloterkerk en De Opgang.

Klik op een van de onderstaande links om de dienst op de genoemde locatie direct mee te luisteren.

 

Wilt u de dienst later of nogmaals beluisteren ga dan naar www.kerkdienstgemist.nl en zoek naar Sloterkerk of De Opgang.

 

 

De Opgang

Sloterkerk

Voor de collectes kunt u gebruik maken van het volgende bankrekeningnummer NL18 INGB 0000 3783 84 t.n.v. Prot. Gemeente inzake Osdorp-Sloten. U kunt aangeven hoe uw gave verdeeld moet worden. Geeft u niets aan dan wordt uw gave in overleg tussen Diaconie en Kerkrentmeesters verdeeld.

Orde van dienst 29 november 2020 (1e advent)

 

29 november 2020 (1e advent) De Opgang:

1e collecte: Wijkdiaconie

2e collecte: Onderhoud kerkgebouw

De erediensten vinden doorgaans plaats in de gebouwen die de kerk in eigendom heeft. Ook komt het voor dat een (kerk)gebouw wordt gehuurd voor de vieringen. Dat het gebruik van een kerkgebouw kosten met zich meebrengt, of het nu een eigen gebouw of huurpand betreft, is duidelijk. Het klein onderhoud komt voor rekening van de wijk. Laat ons allen ook deze verantwoordelijkheid op ons nemen.

 

 

Preekarchief

 

Mocht de link naar kerkdienst gemist niet werken probeer dan Google Chrome als browser.