De diensten in de beide kerkgebouwen van de Protestantse wijkgemeente Osdorp-Sloten zijn te volgen via Kerkdienst Gemist.

Vanaf 8 november 2020 zal er weer om en om gekerkt worden in de Sloterkerk en De Opgang.

Klik op een van de onderstaande links om de dienst op de genoemde locatie direct mee te luisteren.

 

Vanaf 2 mei 2021 zijn de diensten ook, na aanmelden, voor maximaal 30 personen toegankelijk. Meebeleven via kerkdienstgemist is altijd mogelijk.

 

Wilt u de dienst later of nogmaals beluisteren ga dan naar www.kerkdienstgemist.nl en zoek naar Sloterkerk of De Opgang.

 

 

De Opgang

Sloterkerk

Voor de collectes kunt u gebruik maken van het volgende bankrekeningnummer NL18 INGB 0000 3783 84 t.n.v. Prot. Gemeente inzake Osdorp-Sloten. U kunt aangeven hoe uw gave verdeeld moet worden. Geeft u niets aan dan wordt uw gave in overleg tussen Diaconie en Kerkrentmeesters verdeeld.

 

9 mei 2021 10.00 uur De Opgang

Orde van dienst 9 mei 2021

 

1e collecte: Shiva

SHIVA (afkorting voor: Spiritualiteit, HIV & Aids) is er voor iedereen die met hiv en aids te maken heeft. Mensen met hiv en aids, hun partners, vrienden, familie bieden we begeleiding en activiteiten rondom zinvragen, spiritualiteit, geloof en (oude en nieuwe) rituelen.

2e collecte: Kerk als thuisplek voor jongeren

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.

 

 QR with Givt layout

 Scan bovenstaande QR code of gebruik de Geef-knop

Geef met Givt button

 

Het offerblok is bestemd voor: De kandidatenmarkt, Project ‘Dak- en thuisloze jongeren’

Wekelijks melden nieuwe jongeren zich aan bij de Kandidatenmarkt, op zoek naar perspectief op de arbeidsmarkt. Een deel van deze jongeren zwerft letterlijk van bank naar bank of is genoodzaakt buiten te slapen.

Met het project ‘Geloof in eigen kunnen’ biedt de Kandidatenmarkt deze jongeren stabiliteit door de eigen zelfredzaamheid te bevorderen op alle leefgebieden. Samen werken we toe naar stabiliteit, een vaste woon- of verblijfplaats, inkomen uit arbeid en een schuldenvrij bestaan.

 

 

 

 

 

 

  Preekarchief

 

Mocht de link naar kerkdienst gemist niet werken probeer dan Google Chrome als browser.