De diensten in de beide kerkgebouwen van de Protestantse wijkgemeente Osdorp-Sloten zijn te volgen via Kerkdienst Gemist.

Op dit moment worden alle diensten vanuit De Opgang uitgezonden.

Klik op een van de onderstaande links om de dienst op de genoemde locatie direct mee te luisteren.

 

Wilt u de dienst later of nogmaals beluisteren ga dan naar www.kerkdienstgemist.nl en zoek naar Sloterkerk. Vanaf 7 juni 2020 zoekt u naar De Opgang. De diensten vanuit de Sloterkerk blijven staan bij kerkdienstgemist onder de Sloterkerk.

 

De Opgang

Sloterkerk

Voor de collectes kunt u gebruik maken van het volgende bankrekeningnummer NL18 INGB 0000 3783 84 t.n.v. Prot. Gemeente inzake Osdorp-Sloten. U kunt aangeven hoe uw gave verdeeld moet worden. Geeft u niets aan dan wordt uw gave in overleg tussen Diaconie en Kerkrentmeesters verdeeld.

Orde van dienst 27 september nog niet beschikbaar

 

 27 september:

1e collecte: Koopvaardijpastoraat

In de Nederlandse havens bezoeken predikanten en pastorale werkers de schepen. Op deze manier kunnen zeevarenden hun hart even luchten of gewoon eens een gesprek in het Nederlands voeren. Een aantal pastores is getraind in het bieden van hulp bij traumatische situaties.

2e collecte: Toerusting en vorming

Met deze collecte wordt aandacht gevraagd voor het werk op het gebied van educatie en toerusting. Dit werk is gericht op ondersteuning van ambtsdragers en gemeenteleden en op het vervaardigen van materiaal voor kring-, cursus- en trainingswerk.

 

 

Preekarchief

 

Mocht de link naar kerkdienst gemist niet werken probeer dan Google Chrome als browser.