logo kerkdienstgemist 3

Vanaf 3 oktober 2021 zijn de diensten weer toegankelijk voor bezoekers. Wel gelden de laatste maatregelen zoals deze door de PKN zijn afgegeven. Houdt u rekening met elkaar. Meebeleven via kerkdienstgemist is altijd mogelijk. 

 

De diensten in de beide kerkgebouwen van de Protestantse wijkgemeente Osdorp-Sloten zijn te volgen via Kerkdienst Gemist.

Klik op een van de onderstaande links om de dienst op de genoemde locatie direct mee te luisteren.

 

Hieronder de diensten van de afgelopen 2 weken

Zondag 7 augustus 2022 De Opgang (4e zomerdienst)

Zondag 31 juli 2022 De Ark (3e zomerdienst)

Wilt u een eerdere dienst nogmaals beluisteren ga dan naar www.kerkdienstgemist.nl en zoek naar de Sloterkerk of De Opgang.

 

 

De Opgang Live meebeleven

Sloterkerk Live meebeleven

Voor de collectes kunt u gebruik maken van het volgende bankrekeningnummer NL18 INGB 0000 3783 84 t.n.v. Prot. Gemeente inzake Osdorp-Sloten. U kunt aangeven hoe uw gave verdeeld moet worden. Geeft u niets aan dan wordt uw gave in overleg tussen Diaconie en Kerkrentmeesters verdeeld.

 

Dienst 7 augustus 2022 De Opgang (4e zomerdienst met de Regenbooggemeente)

 

Orde van dienst 7 augustus 2022

 

Collectes:

1e collecte: Buurthulp Oost, West, Nieuw West en Noord

Stichting Buurthulp bouwt in de verschillende wijken en stadsdelen aan communities waar mensen oog voor elkaar hebben en samen redzaam zijn. Dit doen ze door buurtbewoners in contact te brengen met andere buurtbewoners die een luisterend oor of hulp nodig hebben. In dit kader organiseren zij verschillende activiteiten zoals een open inloop, workshops (vaak in samenwerking met andere organisaties in de buurt), cursussen en buurtmaaltijden.

2e collecte: Onderhoud orgel

In de kerkdienst neemt het orgel een belangrijke plaats in. Het is daarom belangrijk dat het orgel goed werkt en zuiver speelt. Het moet gestemd en onderhouden worden. Daarom vandaag een collecte voor het orgel.

 

 

 QR code collecte

Geef met Givt button

 

Mocht de link naar kerkdienst gemist niet werken probeer dan Google Chrome als browser.