logo kerkdienstgemist 3

Vanaf 3 oktober 2021 zijn de diensten weer toegankelijk voor bezoekers. Wel gelden de laatste maatregelen zoals deze door de PKN zijn afgegeven. Houdt u rekening met elkaar. Meebeleven via kerkdienstgemist is altijd mogelijk. 

 

De diensten in de beide kerkgebouwen van de Protestantse wijkgemeente Osdorp-Sloten zijn te volgen via Kerkdienst Gemist.

Klik op een van de onderstaande links om de dienst op de genoemde locatie direct mee te luisteren.

 

Hieronder de diensten van de afgelopen 2 weken

Zondag 27 november 2022 De Opgang

Zondag 20 november 2022 Sloterkerk Eeuwigheidszondag

 

 

Wilt u een eerdere dienst nogmaals beluisteren ga dan naar www.kerkdienstgemist.nl en zoek naar de Sloterkerk of De Opgang.

 

 

De Opgang Live meebeleven

Sloterkerk Live meebeleven

Voor de collectes kunt u gebruik maken van het volgende bankrekeningnummer NL18 INGB 0000 3783 84 t.n.v. Prot. Gemeente inzake Osdorp-Sloten. U kunt aangeven hoe uw gave verdeeld moet worden. Geeft u niets aan dan wordt uw gave in overleg tussen Diaconie en Kerkrentmeesters verdeeld.

 

Dienst 4 december 2022 - Sloterkerk 2e advent

Orde van dienst 4 december 2022

-

Collectes:

1e collecte: Wereldhuis- warme maaltijden

Het Wereldhuis is een shelter, een veilige plek, waar we honderden mensen zonder papieren ontmoeten die in Amsterdam leven en die verstoken zijn van rechten, van opvang en van zorg. Met hen zoeken we naar manieren om de regie over hun leven weer terug te krijgen en we bieden hen training, informatie en advies. Voor velen van hen is het Wereldhuis een onmisbare pleisterplaats in hun leven geworden. Het Wereldhuis is tot slot een community, die hoofdzakelijk draaiende gehouden wordt door mensen ‘uit de doelgroep zelf’. Zo wordt er elke dag een warme, voedzame lunch geserveerd.

 

2e collecte: Eigen wijkproject

 

 

 

 QR code collecte

 Scan bovenstaande QR code of gebruik de Geef-knop

Geef met Givt button

 

 

 

 

Mocht de link naar kerkdienst gemist niet werken probeer dan Google Chrome als browser.