De diensten in de beide kerkgebouwen van de Protestantse wijkgemeente Osdorp-Sloten zijn te volgen via Kerkdienst Gemist.

Vanaf 8 november 2020 zal er weer om en om gekerkt worden in de Sloterkerk en De Opgang.

Klik op een van de onderstaande links om de dienst op de genoemde locatie direct mee te luisteren.

 

Vanaf 3 oktober 2021 zijn de diensten weer toegankelijk voor bezoekers. Wel gelden de laatste maatregelen zoals deze door de PKN zijn afgegeven. Houdt u rekening met elkaar. Meebeleven via kerkdienstgemist is altijd mogelijk.

 

Wilt u de dienst later of nogmaals beluisteren ga dan naar www.kerkdienstgemist.nl en zoek naar Sloterkerk of De Opgang.

 

 

De Opgang

Sloterkerk

Voor de collectes kunt u gebruik maken van het volgende bankrekeningnummer NL18 INGB 0000 3783 84 t.n.v. Prot. Gemeente inzake Osdorp-Sloten. U kunt aangeven hoe uw gave verdeeld moet worden. Geeft u niets aan dan wordt uw gave in overleg tussen Diaconie en Kerkrentmeesters verdeeld.

 

Dienst 26 mei 2022 De Opgang, Hemelvaart

Inloop vanaf 9:30 uur, aanvang dienst 10:00 uur

 Orde van dienst 26 mei 2022 Hemelvaartsdag

 

 

Preekarchief

 

Mocht de link naar kerkdienst gemist niet werken probeer dan Google Chrome als browser.