De diensten in de beide kerkgebouwen van de Protestantse wijkgemeente Osdorp-Sloten zijn te volgen via Kerkdienst Gemist.

Vanaf 8 november 2020 zal er weer om en om gekerkt worden in de Sloterkerk en De Opgang.

Klik op een van de onderstaande links om de dienst op de genoemde locatie direct mee te luisteren.

 

Vanaf 3 oktober 2021 zijn de diensten weer toegankelijk voor bezoekers. Wel gelden de laatste maatregelen zoals deze door de PKN zijn afgegeven. Houdt u rekning met elkaar. Meebeleven via kerkdienstgemist is altijd mogelijk.

 

Wilt u de dienst later of nogmaals beluisteren ga dan naar www.kerkdienstgemist.nl en zoek naar Sloterkerk of De Opgang.

 

 

De Opgang

Sloterkerk

Voor de collectes kunt u gebruik maken van het volgende bankrekeningnummer NL18 INGB 0000 3783 84 t.n.v. Prot. Gemeente inzake Osdorp-Sloten. U kunt aangeven hoe uw gave verdeeld moet worden. Geeft u niets aan dan wordt uw gave in overleg tussen Diaconie en Kerkrentmeesters verdeeld.

 

17 oktober 10.00 uur Sloterkerk

Orde van dienst 17 oktober 2021

 

Collectes:

1e collecte: Kerk in Actie – Wereldiaconaat - Samen werken aan een stabiele toekomst

In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving.

2e collecte: Kosten eredienst: verwarming

De koude maanden komen er weer aan, dus ook het stookseizoen. Het verwarmen van de kerk voor een kerkdienst of andere kerkelijke activiteit kost veel geld. Omdat we er toch graag warm bij willen zitten wordt deze collecte gehouden.

 

 

 

 QR code collecte

 Scan bovenstaande QR code of gebruik de Geef-knop

Geef met Givt button

 

 

  Preekarchief

 

Mocht de link naar kerkdienst gemist niet werken probeer dan Google Chrome als browser.