De diensten in de beide kerkgebouwen van de Protestantse wijkgemeente Osdorp-Sloten zijn te volgen via Kerkdienst Gemist.

Vanaf 8 november 2020 zal er weer om en om gekerkt worden in de Sloterkerk en De Opgang.

Klik op een van de onderstaande links om de dienst op de genoemde locatie direct mee te luisteren.

 

Tot 2 maart 2021 zijn de diensten alleen via kerkdienstgemist mee te beleven.

 

Wilt u de dienst later of nogmaals beluisteren ga dan naar www.kerkdienstgemist.nl en zoek naar Sloterkerk of De Opgang.

 

 

De Opgang

Sloterkerk

Voor de collectes kunt u gebruik maken van het volgende bankrekeningnummer NL18 INGB 0000 3783 84 t.n.v. Prot. Gemeente inzake Osdorp-Sloten. U kunt aangeven hoe uw gave verdeeld moet worden. Geeft u niets aan dan wordt uw gave in overleg tussen Diaconie en Kerkrentmeesters verdeeld.

 

3 april 2021, Witte Donderdag 21.00 uur De Opgang

Orde van dienst 3 april 2021 Stille Zaterdag

1e collecte: Wijkdiaconie

2e collecte: Jeugdwerk

Het benaderen van kinderen en jongeren vraagt om een creatieve en eigentijdse aanpak. Om ouders en jeugdleiders in de wijken hierbij terzijde staan is in Amsterdam een beroepskracht aangesteld. Daar kunnen we gebruik van maken, maar de organisatie van projecten en activiteiten kost wel geld. Het belang van dit werk wordt mede onderstreept doordat de kerk van morgen wordt gevormd door de jeugd van vandaag; sterker nog: ook kinderen, tieners en jongeren zijn de kerk van nu! Draagt u bij aan de kerk van nu en voor de toekomst?

 

4 april 2021, Pasen, 10.00 uur De Ark

Orde van dienst 4 april Eerste Paasdag De Ark

 

1e collecte: Wijkdiaconie

2e collecte: Paascollecte voor de kerk

 

 

Orde van dienst 2 april 2021 Goede Vrijdag Sloterkerk

Orde van dienst 1 april 2021 Witte Donderdag De Ark

 

 

 

 

 

  Preekarchief

 

Mocht de link naar kerkdienst gemist niet werken probeer dan Google Chrome als browser.