Overlijdensberichten

In Memoriam

 

Op 20 december 2014 is op 85-jarige leeftijd ons gemeentelid Willem Albert de Man overleden.

Lange tijd was hij vooral bekend als 'de man van ' Dien de Man-de Bok, die onze wijkgemeente in veel functies heeft gediend en die daarin door hem altijd enorm is ondersteund. Na haar heengaan is hij meer zijn eigen rol gaan spelen. Hij was vrijwilliger bij de diensten in het Andreasziekenhuis en in De Opgang collectant, vele jaren lang. Die laatste taak resulteerde in zijn aandeel in de telgroep, die altijd op maandagmorgen de collecteopbrengsten telt en registreert. Zijn nauwgezette aard kwam hem en ons daarbij bijzonder van pas.

Zaterdag 27 december vindt om 13.00 uur de crematieplechtigheid plaats op Westgaarde.


In Memoriam

Op 16 december 2014 is, 93 jaar oud, in het Leo Polakhuis overleden ons gemeentelid Tiny Stoffels-Alberts. Vanaf de begintijd van het nieuwe Osdorp was zij een actief meelevend en meewerkend lid van de Sloterkerkgemeente.

Zij kerkte daar eerst samen met haar man en kinderen, daarna alleen met hem en toen hij haar was ontvallen, heeft zij nog jarenlang haar vaste plekje in het bankje voor in de kerk ingenomen. Dat deed zij vooral voor de voorgangers. Doordeweek mocht op haar veelvuldig een beroep worden gedaan in het bezoeken van oudere gemeenteleden. In de groep dames die dat werk deed, de Hervormde Vrouwen Dienst, schreef zij vaak de verslagen en hielp zij activiteiten organiseren. Zelf een groot liefhebber van lezen verzorgde een lange periode een boekentafel met nieuwe geschriften op gebied van kerk, theologie en geloof.

 Zaterdag 20 december vindt om 11.30 uur de dankdienst voor haar leven plaats in de Sloterkerk.

In Memoriam

Op 18 december 2014 is in Hospice Kuria, 87 jaar oud, overleden ons gemeentelid Johanna Annetje Bruijn- Van den Berg, bij de meesten bekend met haar voornaam Ans of Annie.

Ook zij hoorde tot de trouwe kern van onze wijkgemeente, maar dan in Osdorp, eerst in De Uitweg, waar dominee Schneider haar en haar man bij het gemeenteleven betrok en later dominee Roos, en toen in de vorige en de huidige Opgang. Ook zij droeg zorg voor de boekentafel, die door veel gemeenteleden werd gewaardeerd als een goede mogelijkheid om zicht te houden op allerlei nieuwe publicaties over het geloof. In de Adventstijd werd de tafel uitgebreid met Unicef-artikelen. Haar vroegere ervaringen in het zakenleven kwamen haar daarbij van pas.

Woensdag 24 december is om 14 uur in de aula van Westgaarde de begrafenisplechtigheid.


In Memoriam

Op zondag 15 juni 2014 is, 92 jaar oud, in verpleeghuis Het Raak overleden ons gemeentelid mevrouw Wil van Briemen. Vrijdag 21 juni vindt om 11 uur een afscheidsdienst plaats in De Opgang, waarna er gelegenheid is de familie te condoleren en elkaar te ontmoeten. Aansluitend zal in haar geboorteplaats Bodegraven de teraardebestelling plaatsvinden.

Mevrouw Van Briemen besloot al op jonge leeftijd vanuit Bodegraven, waar haar familie een boerderij had, naar de grote stad te gaan. Het grootste deel van haar werkzame leven was zij in verschillende functies verbonden met de Amsterdamse Vereniging ter Bestrijding van Tuberculose. Aan het kerkelijk leven heeft zij op diverse plaatsen in de stad deelgenomen, waarvan de laatste periode in de wijkgemeente Osdorp-Sloten.

Lange tijd verzorgde zij de boekentafel in De Opgang, een taak die paste bij haar grote belangstelling voor kerk en theologie. Zij volgde de cursus Theologie voor Gemeenteleden en las veel en graag. Vanuit die belangstelling nam zij deel aan een leeskring die bestond uit leden van Passage, de vroegere christen- vrouwenbond. Vrijwel tot het laatst was zij een trouwe kerkganger in De Opgang en deelnemer aan de bijbelkring.