Overlijdensberichten

In Memoriam

Op zondag 15 juni 2014 is, 92 jaar oud, in verpleeghuis Het Raak overleden ons gemeentelid mevrouw Wil van Briemen. Vrijdag 21 juni vindt om 11 uur een afscheidsdienst plaats in De Opgang, waarna er gelegenheid is de familie te condoleren en elkaar te ontmoeten. Aansluitend zal in haar geboorteplaats Bodegraven de teraardebestelling plaatsvinden.

Mevrouw Van Briemen besloot al op jonge leeftijd vanuit Bodegraven, waar haar familie een boerderij had, naar de grote stad te gaan. Het grootste deel van haar werkzame leven was zij in verschillende functies verbonden met de Amsterdamse Vereniging ter Bestrijding van Tuberculose. Aan het kerkelijk leven heeft zij op diverse plaatsen in de stad deelgenomen, waarvan de laatste periode in de wijkgemeente Osdorp-Sloten.

Lange tijd verzorgde zij de boekentafel in De Opgang, een taak die paste bij haar grote belangstelling voor kerk en theologie. Zij volgde de cursus Theologie voor Gemeenteleden en las veel en graag. Vanuit die belangstelling nam zij deel aan een leeskring die bestond uit leden van Passage, de vroegere christen- vrouwenbond. Vrijwel tot het laatst was zij een trouwe kerkganger in De Opgang en deelnemer aan de bijbelkring.