• Coronakunst 2020 03 20
 • Coronakunst 2020 03 24
 • Coronakunst 2020 03 31
 • Coronakunst 2020 04 04
 • Coronakunst 2020 04 07
 • Coronakunst 2020 04 15
 • Coronakunst 2020 04 22
 • Coronakunst 2020 04 29
 • Coronakunst 2020 05 06
 • Coronakunst 2020 05 13
 • Coronakunst 2020 05 22
 • Coronakunst 2020 05 27
 • Coronakunst 2020 06 03
 • Coronakunst 2020 06 09
 • Coronakunst 2020 06 16
 • Coronakunst 2020 06 23
 • Coronakunst 2020 07 01
 • Coronakunst 2020 07 06
 • Coronakunst 2020 07 14
 • Coronakunst 2020 07 21
 • Coronakunst 2020 07 24
 • Coronakunst 2020 08 01
 • Coronakunst 2020 08 07
 • Coronakunst 2020 08 12
 • Coronakunst 2020 08 19
 • Coronakunst 2020 08 26
 • Coronakunst 2020 09 09
 • Coronakunst 2020 09 16
 • Coronakunst 2020 09 23
 • Coronakunst 2020 09 30
 • Coronakunst 2020 10 07
 • Coronakunst 2020 10 14
 • Coronakunst 2020 10 21
 • Coronakunst 2020 10 28
 • Coronakunst 2020 11 04
 • Coronakunst 2020 11 11
 • Coronakunst 2020 11 18
 • Coronakunst 2020 11 25
 • Coronakunst 2020 12 02
 • Coronakunst 2020 12 09
 • Coronakunst 2020 12 16
 • Publicatie 20 maart 2020
  Creatie 16 maart 2020

  Hallelujah! Loof de HEER mijn ziel.
  De HEER wil ik loven, zolang ik leef, mijn God bezingen zolang ik besta.
  Psalm 146: 1 en 2

  Er was een periode, nog voor ik durfde te erkennen, en wist dat ik christen was, dat ik steeds maar weer luisterde naar moderne gospels veelal uitgevoerd door Amerikaanse zangers. Ik begreep er niets van. Ik kon niet zeggen dat ik geloofde wat ik zong en toch bleef ik dat maar doen. Eerst in het geheim, maar steeds meer openlijk. Zingen doet iets in je. Of het daarmee is begonnen? Ik weet het niet. Meestentijds was er een lied dat langs kwam als ik het nodig had. En dan herhaalde ik dat eindeloos. Later gingen de psalmen in de Bijbel steeds meer tot mij spreken. Nu als ik de psalmen erbij pak dan raakt dat iets in mij. Zo aan het begin van de coronacrises was het niet anders. Dit vers kwam voorbij en ik wilde het verbeelden. Het creatieve proces is niet gericht op resultaat. In het creatieve proces stappen maakt mij rustig. Elk resultaat mag er zijn.
 • Publicatie 25 maart 2020
  Creatie 18 maart 2020

  Nadat iedereen genoeg had gegeten maakten ze het schip lichter door het graan overboord te gooien.
  Handelingen 27:38

  Ik heb een dagboekje opgestuurd gekregen van een nicht uit Frankrijk. Vanaf 1 januari 2020 lees ik daar elke dag een korte toelichting op een Bijbeltekst uit. Het boekje is mij lief geworden. Het heet ‘Het goede zaad’. Op de kaft staan prachtige halmen, graankorrels, meel en brood afgebeeld. Ik kan me lang niet altijd vinden in de uitleg die aan bepaalde teksten wordt gegeven, maar toch blijf ik dat boekje steeds lezen. Brood: het resultaat van een lang proces van zaaien tot bakken is een symbool dat belangrijk is in één van de weinige rituelen die de PKN heeft. Het herinnert mij aan het mogen consumeren van voedsel ten leven; geestelijk voedsel.

  Zomaar het graan overboord gooien na twee weken in woeste stormen op een boot te hebben gezeten is een groot ding. Wat een vertrouwen moeten Paulus en alle opvarenden hebben gehad. Hier sprak Paulus met gezag. Dat kan niet anders als zelfs de Centurio naar hem luisterde.
 • Publicatie 1 april 2020
  Creatie 22 maart 2020

  We’ll walk hand in hand.
  We’ll walk hand in hand.
  We’ll walk hand in hand some day.
  Oh, deep in my heart I do believe we shall overcome some day.

  Hoe moest het nu verder met onze plannen? We hadden het zo mooi bedacht met elkaar. We zouden een gelegenheidskoortje vormen die met een themadienst op 10 mei 2020 de gemeente mee zou nemen in het zingen van negrospirituals. De tijd leek er rijp voor. Maar ja: De mens wikt…… Bijna iedereen kent dit gezegde wel. De berichten over de coronamaatregelen wijzigden op dat moment nog wekelijks dus probeerde we inspelend op de situatie van dat moment er iets van te maken. Het leek op een gegeven moment alsof niets wat wij organiseerden lukte. Ook ik wilde het bijltje erbij neergooien. Uiteindelijk hebben we toch een prachtige dienst gehad met meer aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van de negrospirituals. De tekst van deze spiritual sloot aan bij mijn behoefte aan hoop en vertrouwen. Het lied zal niet geschreven zijn met de bedoeling te hopen op letterlijk elkaars hand vasthouden, maar toepasselijker dan dit kon het niet worden. Nog steeds leef ik in de hoop dat dicht bij elkaar zijn weer ‘normaal’ zal worden. Vanuit die hoop blijf ik leven.
 • Publicatie 4 april 2020
  Creatie 31 maart 2020

  Uit de diepte roep ik tot u.
  Psalm 130:1b

  “Wil je een bijdrage leveren in het avondgebed van 6 april? 2020?”, vroeg Ditske. Ik voelde mij vereerd en had er zin in. Het avondgebed zou de eerste zijn voor de kerken De Ark, De Opgang en de Sloterkerk in een gang naar Pasen. Nu had ik mij voorgenomen in de periode voorafgaand aan Pasen niet mee te gaan met de sombere stemming die de vespers andere jaren bij mij veroorzaakten. Het maakte dat ik de omslag naar een vreugdevolle paasviering toch moeilijk kon maken. Ik moest wel even slikken toen ik begreep dat het eerste avondgebed in mineur vormgegeven zou worden. De daaropvolgende avondgebeden zouden steeds wat vrolijker en hoopvoller worden. Daar zat ik dan met mijn voornemen. Ik nam een hap adem en dacht: “Kennelijk moet het zo zijn” en ik zette mij eroverheen.

  Het thema “Uit de diepte roep ik…’ heb ik gesymboliseerd door een diepzeetafereel waarbij de tekst in de vorm van een walvis is geschreven met Jona in gedachten. Boven de walvis zwemt een vis die echt bestaat. De vis wordt hengelaarsvis genoemd omdat zij op de kop een spriet heeft waaraan een lichtgevend ‘lantaarntje’ hangt. Hiermee lokt de vis aas. Veel diepzeevissen zijn ondanks de donkerte waarin zij leven, toch instaat kleuren te zien. Zelfs in het diepste donker is er licht. Jona, in al zijn ellende, begon vanuit de diepte te bidden; en zie er kwam licht in de duisternis.
 • Publicatie 8 april 2020
  Creatie mei 2015 en 25 maart 2020

  Ik ben een roos van Saron,
  een lelie der dalen
  Hooglied 2:1

  De eerste keer dat ik bij deze tekst een tekening maakte was in mei 2015. Ik was op zoek naar een antwoord in de bijbel op een vraag die ik gesteld had en de tekst uit Hooglied werd mij aangeboden. Ik ging ervan uit dat ik die roos; die lelie der dalen was. Nu, vijf jaar later, ging ik opzoek naar de betekenis.

  Saron is een landstreek in Israël geroemd om haar schoonheid en vruchtbaarheid. Het Hebreeuwse woord ‘chabatstseleth’ dat vertaald is in ‘roos’ is waarschijnlijk niet een roos maar ‘saffraan’. De lelie (shuwshan) wordt aangehaald vanwege zijn fel witte kleur en staat symbool voor het zuiver priesterschap. De lelie wordt aangehaald vanwege de trompetvormige blaadjes dat de aanduiding zou zijn voor de trompet; het krachtig spreken van God. De bloemen zouden samen symbool staan voor Koningschap en Priesterschap van Jezus. Aldus Melle Velema.

  Nu zou ik teleurgesteld kunnen zijn over mijn eventuele ‘misinterpretatie’ van vijf jaar geleden, maar dat is niet zo. Deze tekst heeft nog steeds een bijzondere betekenis voor mij omdat het mij herinnert aan het gevoel dat mij toen doorstroomde bij het uitspreken. En wie weet…. Misschien blijk ik toch nog gelijk te hebben. Hooglied is geschreven als een hoorspel. Alle verzen zijn toebedeeld aan personages. De zin ‘Ik ben een roos van Saron, Een lelie der dalen’ is toegeschreven aan de ‘zij figuur’. Ik mag mijzelf dus eigenaar van deze tekst voelen als ik het uitspreek.
 • Publicatie 15 april 2020
  Creatie 6 april 2020

  In ben wie ik ben
  Ik zal er zijn
  Exodus 3:14

  Met het paasfeest wilde ik iets troostrijks bieden aan de lezer en heb ik deze bijdrage gemaakt. Ik maak regelmatig gebruik van voorbeelden die ik elders vind; het zogenaamde betere ‘jatwerk’. Maar ik pas het altijd aan. Dit is ook het geval bij de tekening van een vrouw in een ziekenhuisbed. Maar er is veel nieuws te melden waardoor ik niet het gevoel heb alleen maar te pronken met andermans veren.

  Niet iedereen zal de symboliek, die verborgen is in het plaatje, direct herkennen. De cirkel is de meest volkomen geometrische vorm en staat in het christendom symbool voor volmaaktheid en eeuwigheid. De cirkel staat om iemand heen die kwetsbaar is. Het verwijst, in combinatie met de tekst, naar zegenformuleringen waarbij God voor, achter, onder en boven ons is. De achtergrond met groene bladeren doet denken aan de palmtakken die symbool staan voor vrede en overwinning.

  Moge allen Gods nabijheid ervaren.
 • Publicatie 22 april 2020
  Creatie 28 maart 2020

  Stop met je aan mij vast te klampen.
  Ik stijg op naar mijn vader die ook jouw vader is.
  Johannes 20:17

  Soms zijn de zinnen uit de Bijbel te lang om ze ik een kunstwerk op te nemen. Het is dan een uitdaging om het nog kernachtiger te formuleren. Daarin maak ik keuzes op basis van wat mij het meeste raakt in een tekst. In dit geval gaat het om de mededeling dat de geestelijk vader van Jezus gedeeld wordt met ieder ander. Ook wij mogen ons zoon of dochter weten van diezelfde God. Tegelijkertijd houdt Jezus als het ware een verbodsbord omhoog vergelijkbaar met ‘verboden in te rijden’! Het is dus duidelijk: NU EVEN NIET! En waarom dan niet? Hij moet eerst naar de vader. Eerlijk gezegd begrijp ik het niet zo goed. Misschien krijgen we het nog eens uitgelegd in een preek. Dat het om Maria Magdalena gaat zien we aan de zalfpot op haar schoot.

  In het boek ‘Rembrandts engel’ van A.M. Spijkerboer staat een foto van het schilderij ‘Noli me Tangere’ (Klamp mij niet vast!). Het verbeeldt het moment dat Maria zich voor de tweede keer omdraait en in de tuinman Jezus herkent.

  Een paar jaar daarna maakt Rembrandt een tekening die zich iets later afspeelt in dezelfde scene. Van deze tekening heb ik een uitsnede gemaakt waarbij alleen Jezus, Maria en een Antoniuskruis achter Maria in de verte overblijven. Dr. A.M. Spijkerboer schrijft daarover:
  ‘Tussen zijn pols en het oor van Maria loopt een ondefinieerbare lijn- ze zal in ieder geval gehoord hebben wat hij zei. In zijn linkerhand heeft Jezus weer zijn schop – gericht op het hart van Maria…’.
  Wat zou Rembrandt over hebben willen brengen?
 • Publicatie 29 april 2020
  Creatie 9 april 2020

  De leeuw van Juda, telg van David, heeft overwonnen en zal de zeven zegels van de boekrol openen.
  Openbaring 5:5

  Het lam dat geslacht is, komt macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.
  Openbaring 5:12.

  In de collage is een deel van de plaat Beth Horon bij Bethel verwerkt van Albert Wessels. Ik zocht een sfeervolle context voor de teksten uit de Openbaring van Johannes en voor het kaartje ´Lam, Leeuw´ dat ik in november 2019 gemaakt had als onderdeel van een verwerkingsproces.

  De leeuw; koning van de dieren, staat o.a. voor kracht, moed en waardigheid. Juda de stamvader van koning David wordt in de Bijbel jonge leeuw genoemd (Gen. 49:9) en Christus zodoende ‘de leeuw uit Juda’ heet. Het lam is vermoedelijk het oudste en het meest verbreide Christussymbool op het kruis na. De oorsprong van het symbool ligt in het oude testament als offerlam dat onze zonden draagt. Vanuit het nieuwe testament heeft het symbool meerdere uitvoeringen zoals bijvoorbeeld: Lam met Nimbus (lichtkrans om het hoofd), Lam met kruis en kelk, lammeren als uitverkorenen, enz. De combinatie van leeuw- en lamsymbool staat voor mij als twee kanten van Jezus. Ik denk dan aan de woorden ‘Kracht door kwetsbaarheid’. In Openbaring 5:12 worden kenmerken van de leeuw (macht en kracht) toegeschreven aan het lam. Hier komen voor mij de twee symbolen bij elkaar.
 • Publicatie 6 mei 2020
  Creatie 5 januari 2020

  Wat is jouw naam?
  Marcus 5:7

  Is het je wel eens opgevallen dat in het oude testament alle namen uniek lijken? Misschien zijn er wel mensen die dezelfde naam hebben maar ik kan er zo één twee drie niet één verzinnen. Namen zijn in deze oudtestamentische verhalen heel belangrijk. Het gebeurt ook dat mensen een andere naam van God krijgen bij een belangrijk keerpunt in het leven. Namen zeggen iets over de diepste identiteit van een mens. In het Nieuwe testament zijn er meer mensen die Jozef, Maria, Johannes en Jezus heten. Toch is het ook in het nieuwe testament zo dat iemands naam kennen iets zegt over de mate waarin de ander doorgrond en gekend wordt. In het verhaal van legioen kent de bezetene Jezus als ‘Zoon van God’. Legioen erkent de bijzondere status van Jezus. Wat doet Jezus als eerste als hij met de man in gesprek gaat? Hij vraagt naar de naam van de bezetene. Mij zegt het dat hij de man wil kennen, wil aanspreken op wie hij werkelijk is.

  Hij nodigt ook mij uit om de demonen die ik meedraag in mijzelf te zien en achter mij te laten. Hij zegt: ‘Kijk de demon maar in de ogen.’ Als ik dat doe dan wordt de demon kleiner en kleiner en blijkt hij niet meer zo beangstigend als dat ik dacht dat hij was. Wees niet bang wordt mij voorgehouden. Wees niet bang; ik ken jouw naam! Hij kent mij in hart en nieren zelfs als ik mijn eigen naam niet meer weet.
 • Publicatie 13 mei 2020
  Creatie 9 augustus 2018

  De adelaar (of arend) is een voorstelling die ik in 2018 gemaakt heb. Het bleek met de viering van Hemelvaart goed van pas te komen. De adelaar komt zowel in het oude als in nieuwe testament veelvuldig voor. Ik kwam na enig speurwerk al op 20 teksten. De mooiste tekst vind ik:

  10 Hij vond hem in een land dat woestijn was,
  in een baaierd, een wildernis vol gehuil;
  hij omringde hem, paste op hem,
  behoedde hem als de appel van zijn oog;
  11 zoals een arend zijn nest wekt,
  over zijn jong heen en weer zweeft,-
  zijn vleugels uitspreidt, het opneemt,
  het draagt op zijn wieken,
  12 zo leidde hem alleen de ENE,
  zonder vreemde godheid bij zich.
  Deuteronomium 32:10-12 uit de Naardense bijbel

  Het is een lied van Mozes. In Deuteronomium wordt de reis van het volk Israël naar Kanaän beschreven. Jacob is in dit tekstdeel de vertegenwoordiger van het volk vanaf het begin. Er wordt een appel gedaan op het herinneren door Mozes van de manier waarop God als een adelaar Jacob de geschiedenis door heeft gedragen en beschermd.

  De adelaar staat in het christendom symbool voor de hemelvaart van Christus omdat de vogel hoger kan vliegen dan welke andere vogel dan ook. De ogen van de adelaar kunnen het zonlicht goed verdragen.
 • Publicatie 20 mei 2020
  Creatie 15 mei 2020

  Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.
  Johannes 15:1,2

  Maar de wijngaardenier zei: ‘Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken’.
  Lucas 13:8,9

  Verhalen uit het nieuwe testament komen vaak meerdere keren in de Bijbel voor. Maar telkens met een ander verloop of een andere invalshoek. Het zegt iets over de wijze waarop de evangelisten met hetzelfde verhaal omgingen. Het is een uitdaging om de gemeenschappelijkheid te vinden bij het vormgeven van beide verhalen in één beeld. In Lucas is Jezus de wijngaardenier en God de eigenaar van de tuin. In Johannes Is Jezus de wijnstok en God de wijnbouwer. Ze lijken van rol inwisselbaar en vullen elkaar aan. De overeenkomst is dat God en Jezus samenwerken t.b.v. de struik of rank die geen vrucht draagt. Ik heb mijzelf, voor het gemak, op de rug midden in het plaatje geplaatst; alsof ik er op uitgestuurd ben om mijn ‘zonden te overdenken’ terwijl de grond bemest wordt.

  De druif is een bloedsymbool en verwijst naar het leven en de dood. Bloed is een teken van levenskracht en het plengen of sprenkelen had in het oude testament een verzoenende functie.
 • Publicatie 27 mei 2020
  Creatie 15 mei 2020

  Jij kleingelovige!
  Matheus 8: 15-26 en Mattheus 14:25-31

  Net als bij de vorige collage is deze collage ook gebaseerd op twee vergelijkbare verhalen, met dit verschil: Het verhaal komt twee keer voor bij dezelfde evangelist. In de eerste versie is Jezus in de boot als de discipelen vertrekken. In de tweede versie heeft hij de discipelen vast op weg gestuurd en sluit hij zich later aan. Misschien heeft Jezus gedacht: Ik heb ze al geleerd hoe ze het zelf kunnen doen, maar blijkt het toch een paar stappen te ver. Beide keren gebruikt Jezus hetzelfde woord: ‘kleingelovige’. Nou worstel ik wel met het begrip ‘geloven’. Als ik zeg dat het ‘voor waarheid aannemen’ is, dan is het daarmee niet opgelost. Een andere vertaling is vertrouwen. In het boek ‘Wandelen over het water; Bijbelse beelden en hun geheim’ door Carel ter Linden, worden we uitgenodigd verhalen uit de Bijbel als beelden tot ons te nemen. We lezen de Bijbel dan niet als feitelijk gebeurt. Jezus heb ik als een kraanvogel verbeeld.

  De kraanvogels staan in de Japanse traditie symbool voor vrede, liefde en saamhorigheid, en ze zouden zorgen voor geluk. Het is dan ook een gewoonte om 1000 kraanvogels te vouwen en te gebruiken als decoratie tijdens de huwelijksdag. Minder bekend is dat de kraanvogel ook een christelijk symbool is. Net als de ooievaar hoort de kraanvogel bij trekvogels (Jeremia 8 vers 7). Als slangeneter is de kraanvogel, net als het hert en de egel, een echt christussymbool.
 • Publicatie 3 juni 2020
  Creatie 20 april 2020

  In het begin was het woord.
  Johannes 1:1

  Als ik nu in een Bijbeltekst het woord ‘woord’ tegenkom dan wil ik altijd weten of in de oorspronkelijke tekst het woord ‘logos’ gebruikt wordt. Voor mij maakt dat een wereld van verschil uit. Het woord ‘logos’ heeft steeds meer de betekenis gekregen ‘dat wat het goddelijke goddelijk maakt; het goddelijk principe’. Ik Kan mij goed vinden in de woorden van de Naardense Bijbel.

  ‘Sinds het begin is er het spreken; dat spreken is God nabij, ja God zelf is dat spreken; het is er sinds het begin, God zo nabij; alles geschiedt daardoor en buiten dat om geschiedt niet één ding dat is geschied.’


  Poëzie komt dichter bij God dan proza. In de Bijbel zie je hoofdrolspelers dan op hoogtijmomenten met een gedicht of lied naar voren komen. Meestal ben ik niet tevreden als ik het probeer. Onderstaand gedicht is een uitzondering.

  Helder
  Ik weef een doek zo flinterdun
  van zuivere woorden.
  Een doek waar fluistering van liefde
  vrij doorheen kringelt.
  En de sporen van zweet en bloed
  in gedane arbeid
  zich volzuigen met herinnering
  aan ongekende schoonheid
  in het kielzog van Gods adem.

  18 juni 2014
 • Publicatie 10 juni 2020
  Creatie januari 2019

  In het huis van mijn vader zijn vele woningen.
  Johannes 14:2.

  Op de rouwkaart van mijn vader staat bovenaan de zin: ‘Geborgen in het huis van de HEER’. Johannes 17:24. Lange tijd ging ik ervan uit dat die tekst daar ook zou staan. Maar toen ik twee jaar na zijn overlijden de Bijbeltekst opzocht stond er heel wat anders. Op de aangegeven plek vond ik de zin: ‘Vader u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben’. Toch is mijn vader niet de enige die de zin ‘Geborgen in het huis van de HEER’ op de rouwkaart heeft staan.

  In de Bijbel vond ik toen de zin:’ In het huis van mijn Vader zijn vele woningen’. Toen ik in januari 2019 onderweg op de fiets pauzeerde bij de haven van Spaarndam maakte ik een foto van de toegangspoort naar een steiger. De vogelkastjes op de bovenkant deden mij aan de tekst op de rouwkaart van mijn vaderen denken. Daags daarna heb ik aan de hand van de foto deze collage gemaakt. Vaak wordt er over de vogels van de hemel geschreven in de Bijbel. Misschien zijn zij eerder kind aan huis bij God dan de mens.

  Later kwam psalm 23 op mijn pad. In vers 6 staat: ‘Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen’! Ik las het als een bevestiging dat het goed gaat met mijn vader.
 • Publicatie 17 juni 2020
  Creatie 26 oktober 2018

  Een mens naar mijn beeld; Eloha
  Genesis 1:26

  Mannelijk en vrouwelijk schiep God de mensen. Op zoek naar het vrouwelijke in God heb ik deze collage gemaakt. Eerst heb ik een gedicht geschreven en daarna de collage.


  Eloha
  Trek een lijn om mij heen
  cirkelend vanaf de voeten
  laagje voor laagje
  zodat ik weet waar ik eindig.
  Doe het teder
  want ik ben kwetsbaar.
  Doe het met aandacht
  want ik ben vluchtig.
  Doe het omdat er niets
  belangrijker is dan dat.
  En ik zal niet meer vluchten.

  Ik trek een lijn om je heen
  cirkelend vanaf de voeten
  laagje voor laagje
  zodat ik weet waar jij begint.
  Ik doe het teder
  want jij bent kostbaar.
  Ik doe het met aandacht
  want jij bent waardevol.
  Ik doe het omdat er niets
  belangrijker is dan dat.

  7 februari 2018

  Ik heb geleerd dat er in het oude testament acht namen voor God zijn. Waaronder El, Elohim en Eloha (Eloah). El zou dan God betekenen. Elohim is de meervoudsvorm en Eloha heeft de vrouwelijke uitgang. Eloha wordt 70 keer gebruikt o.a. in het Bijbelboek Job. Sommige bijbeluitleggers zijn van mening dat Eloha de verlengde vorm van El is.
 • Publicatie 24 juni 2020
  Creatie 8 juli 2019

  'Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'
  Matteüs 11:28-30

  Een juk heeft meerdere betekenissen. Het is een houten instrument dat je op je schouders kan dragen waardoor het gewicht van twee vaten makkelijker te tillen is. Het is ook een instrument waarbij je twee ossen met elkaar verbindt bij het ploegen van een akker, maar het is ook een oppervlaktemaat, namelijk de grootte van een stuk land dat in één dag kon worden geploegd door een span ossen. Dit kwam neer op ongeveer een halve hectare, of ongeveer 240 tot 300 vierkante roeden. Met andere woorden: Jezus maakt datgene wat te doen is draaglijk.

  Jezus zegt ook in Marcus 8:34 dat je je kruis moet opnemen en achter hem aan moet komen. Hoe verhoudt zich dat tot de tekst dat zijn juk zacht is en licht? In de Bijbel.nl wordt uitleg gegeven; het betekent bereid zijn je leven te geven. In die tijd moest iedereen die veroordeeld werd tot een kruisiging zijn eigen kruis dragen naar de plek waar het vonnis voltrokken zou worden. Je leven geven lijkt een groot offer, maar door te zeggen: ‘Ja ik wil’ wordt het uiteindelijk zoveel lichter.
 • Publicatie 1 juli 2020
  Creatie 19 juni 2020

  Denk niet dat ik vrede breng.
  Matteüs 10:34 -36

  In de eerste bijeenkomst ter voorbereiding op de themadienst van 27 september 2020 over de fundamenten van het christendom, hebben wij ons in de werkgroep beziggehouden met de vraag: ‘En wie zegt gij dat ik ben?’ (Matteüs 16:13) We hebben gelezen dat Petrus om zijn antwoord: ‘U bent de Messias; de zoon van de levende God’ beloond werd door hem de kerk toe te vertrouwen, om vervolgens direct daarna voor Satan uitgemaakt te worden. Hij had zo zijn eigen beeld bij wat een Messias zou moeten zijn; redder van Israël uit de bezetting van de Romeinen. Daar hoorde geen smartelijk sterven bij. Jezus waarschuwt; hijzelf drijft een wig tot in de gezinnen aan toe. Om welke verlossing gaat het dan wel als het niet om de verlossing van de Joden uit de onderdrukking van de Romeinen gaat? Waartoe gebruikt Jezus het tweezijdig zwaard? Zo lief was hij dus niet.
 • Publicatie 8 juli 2020
  Creatie 12 mei 2020

  Nr 1
  En dan de zee: groot en wijd als uw handen,
  En daarin rondkruipsel niet te tellen,
  Levende wezens, kleine en grote bijeen; daar varen schepen, leeft ook de leviatan, die gij hebt geformeerd om met hem te spelen.
  De Naardense Bijbel: psalm 104:25, 26.

  De opdracht uit de cursus ‘Mystiek in beeld’ was maak een werkstuk á la Chagall. Begin met vlekken en kijk dan wat er gebeurt. Er ontstond een kleurenspel dat bij nader inzien een onderwaterwereld toonde. Met hier en daar een accent toegevoegd werd het ook voor anderen zichtbaar. De wezens leken allemaal zich in dezelfde richting te verplaatsen. De oorzaak van de beweging is niet bekend. Een klein wezentje helemaal rechts onderaan, dat op een stokpaardje lijkt, kijkt nog even achterom. ‘Zou de leviatan er aankomen?’, dacht ik toen ik een beeld zocht voor het eerste deel van de psalm 104 vers 25 en 26. Al werkende ontstaat er iets van binnenuit. Het is iets dat aanwezig is, zonder dat ik weet dat het er is, en de gelegenheid neemt om zichzelf te laten zien; zichzelf te verbeelden.
 • Publicatie 15 juli 2020
  Creatie 3 augustus 2018

  Nr 2
  En dan de zee: groot en wijd als uw handen,
  En daarin rondkruipsel niet te tellen,
  Levende wezens, kleine en grote bijeen; daar varen schepen, leeft ook de leviatan, die gij hebt geformeerd om met hem te spelen.
  De Naardense Bijbel: psalm 104:25, 26.

  Ook deze keer is het meeste werk al verricht. Het schip heb ik al in augustus 2018 gemaakt. Mijn intentie was toen het schip te laten varen op woorden uit de Bijbel, maar omdat ik de Bijbel niet aan flarden wilde scheuren heb ik het schip op een zee van tijdschriftteksten laten varen. Geïnspireerd door de tekst van de psalm kwam recent het kinderversje: ‘Schip moet zeilen, scheepje ligt aan wal’ in mijn hoofd op. Het leven lijkt soms een tijd stil te staan in een periode van verwarring, maar dan moet je weer verder. Wie weet waar naar toe? Gewoon, hup de zee op, niet wetend waarom of wat je te wachten staat; die zee over waarin zoveel huist wat je niet weet en wat beangstigt.

  In de Bijbel is water levenwekkend en vernietigend. Door het water heen gaan staat voor wedergeboorte.
 • Publicatie 22 juli 2020
  Creatie 22 juni 2020

  Nr 3
  En dan de zee: groot en wijd als uw handen,
  En daarin rondkruipsel niet te tellen,
  Levende wezens, kleine en grote bijeen; daar varen schepen, leeft ook de leviatan, die gij hebt geformeerd om met hem te spelen.
  De Naardense Bijbel: psalm 104:25, 26.

  Ik zou willen dat Bijbelverhalen regelmatig zouden beginnen met de zin: “Er was eens, heel lang geleden…” Hoe anders luisterde ik als kind naar sprookjes. Die paar woorden plaatsten mij direct in een heel andere wereld; alles was mogelijk. Het kwam niet in mij op om ook maar aan iets te twijfelen en het goede overwon altijd. Volgens Carel ter Linde is een zekere naïviteit bij het lezen van Bijbelverhalen nodig. Als volwassenen zijn we dat grotendeels kwijtgeraakt. Misschien is het daarom dat we opgeroepen worden om open te staan als een kind om het koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. (Marcus 10: 15). Ik vraag dus eerherstel voor de leviatan die door samenstellers van de Bijbel zoveel mogelijk geweerd is. Waar hij er niet uitgeorganiseerd kon worden hebben ze hem soms vertaald met nijlpaard of krokodil. Maar de leviatan zou waarschijnlijk een zevenkoppig monster geweest zijn, zo getuigen verhalen van de tijd van voor de Bijbel. In de cirkel staat de tekst over leviatan uit het Bijbelboek Job 40: 24-29. Daar wordt de retorische vraag gesteld of er met leviatan gespeeld kan worden en of de jonge dochters het beest aan een lijntje kunnen houden. Psalm 104 en de voorstelling geven antwoord op de vraag: Ja dat kan.
 • Publicatie 29 juli 2020
  Creatie 3 april 2020

  Zie ik maak alle dingen nieuw.
  Openbaring 21:5

  We leven in een circulaire wereld, of je nu wilt of niet. De aarde kent geen afval; alles wat de mensheid weggooit komt vroeg of laat weer op ons pad. In genesis wordt al de opdracht gegeven om voor deze wereld te zorgen. Tijd om ook de ramen in ons persoonlijk leven open te gooien en over actiever gemeenteleven te gaan nadenken. In de PKN-kerken in Nieuw West werd in de zomerperiode van 2020 een aantal weken stil gestaan bij het visioen van een nieuwe stad. (Openbaring) Mooi moment dus.

  Ik haalde een dubbele pagina uit een tijdschrift waar allemaal plaatjes op stonden van materialen en instrumenten voor creatief werk. Ik legde mij een beperking op, nl dat ik het moest doen met wat ik had en dat ik alle onderdelen die ik uitgeknipt had moest gebruiken. Nadat het klaar was mailde ik de foto met een knipoog naar de redactie en schreef: ‘Misschien is het nieuwe Jeruzalem wel een flat in Osdorp’. Mozes kreeg de blauwdruk van de tabernakel op de berg. Ik bied een plan hoe de nieuwe stad te maken in Nieuw West: gebruik alles wat je hebt. God heeft zijn handlangers nodig.
 • Publicatie 5 augustus 2020
  Creatie 25 juli 2020

  …wie oren heeft hore wat de Geest tot de gemeenten zegt; aan de overwinnaar: ik zal hem geven van het verborgen manna en ik zal hem een witte steen geven en op de steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan wie hem aanneemt!
  Openbaring 2:17

  De openbaring van Johannes is zogezegd de ‘hemel voor een beeldend kunstenaar.
  Het is echter een behoorlijke uitdaging om de betekenis van de aaneenschakeling van beelden te begrijpen.
  Tot een half jaar geleden was ik betrokken bij een buurtverbindingsproject tot de coronamaatregelen er een einde aan maakten. Binnen een vrouwengroep van buurtbewoners (waaronder vrouwen die begeleid zelfstandig wonen) hadden we één keer per twee weken een bijeenkomst. Eén van de activiteiten was het beschilderen van stenen. De vrouwen werden uitgenodigd om twee stenen te beschilderen; één steen om weg te gooien in de nabij gelegen sloot en één steen om te bewaren. Bij het tuincentrum kocht ik witte stenen uit Carrara (Italië). De marmeren stenen kwamen uit de groeve waar Michelangelo ook zijn marmer vandaan haalde voor zijn beroemde Pietà; het beeld van Maria die Christus draagt. Een klein deel van de stenen nam ik mee naar huis. Ik maakte daar deze 3-d collage van. Het verborgen manna (het voedsel dat niet bewaard kon worden) heb ik door drie witte bloemen weergegeven.

  Wit is het symbool voor licht, vreugde, feestelijkheid, verheerlijking, engelen, hemelvaart, doopkleding, bruidskleding, onschuld en maagdelijkheid.
 • Publicatie 12 augustus 2020
  Creatie 3 augustus 2020

  Exodus 23:23 - 29:46
  Zacharia 13:19

  Ik wilde iets maken op basis van een heel Bijbelboek en ik begon:
  Ik ga op reis en ik neem mee: sandalen aan mijn voeten en mijn staf in de hand.
  Ik ga op reis en ik neem mee: sandalen, staf en mijn schapen, geiten en runderen.
  Ik ga op reis en ik neem mee: sandalen, staf, schapen, geiten, runderen, en baktroggen met ongedesemd brood in kleding gewikkeld.
  Ik ga op reis en ik neem mee: sandalen, staf, schapen, geiten, runderen, baktroggen, kleding en zilveren en gouden sieraden. Enz.
  Tot ik begon met afpellen en eindigde met: Ik ga op reis en ik neem goud en zilver mee.


  Ik ga met je mee. Geen tijd te verliezen.
  Ik neem mijn goud en ik neem mijn zilver.
  Ja ik wil!
  Ik spreek zilver en adem goud.
  Ik bouw voor jou een heiligdom;
  een heiligdom voor onderweg.
  Ik hoef geen ring.
  Ik wens geen beeld; geen gouden kalf om voor te dansen.
  Ik maak voor jou een woning, een woning in mijn hart.
  Ik zeker je met gouden draad;
  verbind je aan jouw belofte, belofte van nieuw land.
  naar Exodus 23:23 - 29:46


  Verlos mij van het overbodig en ik zal smelten als zilver en louteren als goud.
  Ik zal je naam aanroepen en jij zal zeggen “ Je bent van mij, je bent van mijn volk” en ik zal antwoorden: “En jij, jij bent mijn God”.
  naar Zacharia 13:19


  Zilver staat symbool voor het Goddelijke Woord en goud staat o.a. symbool voor openbaring van het Heilige.
 • Publicatie 19 augustus 2020
  Creatie 23 mei 2020

  Midden in de tuin staat de Levensboom
  Genesis 2:9

  Ik ben de alfa
  Openbaring van Johannes 1:8 en 21:6

  De levensboom komt, voor zover ik weet, in de Bijbel twee keer voor; één keer in het eerste Bijbelboek en één keer in het laatste Bijbelboek. De eerste keer weten we ervan, maar zijn als straf van deze boom verwijderd. De boom is achter kippengaas geplaatst. Bij het knippen van dat gaas heb ik mij geprikt in de vinger. Het bevestigen kostte mij letterlijk bloed, zweet, en nog net geen tranen. De tweede boom wordt ons beloofd in het Nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt.

  Bij de eerste boom heb ik de relatie gelegd met de zin ‘Ik ben de Alfa’. Deze boom is met zilver bekleed als teken van een sprekend beeld. Het gebruik van de kettingsteek is een herinnering aan het feit dat God in het verhaal de werking van deze boom aan banden heeft gelegd voor de mens (geketend). Het goud komt later.
 • Publicatie 26 augustus 2020
  Creatie 24 mei 2020

  Midden in de stad staat de levensboom
  Openbaring van Johannes 22:2

  Ik ben de omega
  Openbaring van Johannes 1:8 en 21:6

  Midden in het Nieuwe Jeruzalem staat de Levensboom en midden in de boom staat het Lam afgebeeld. De boom is versierd met gouddraad en juwelen. Dit verwijst naar de schoonheid van de nieuwe stad met juwelen op alle poorten. De vruchten van de boom zijn vrij beschikbaar. Net als Rembrandt soms deed heb ik het beeld voorzien van gordijnen die opgelicht zijn waardoor we toeschouwer mogen zijn van iets dat eigenlijk niet bestemd is voor onze ogen. De achtergrondfoto is gemaakt in Amsterdam en de boom is geplaatst op een brug waardoor er links en rechts water is verwijzend naar de Bijbeltekst ‘aan weerszijde van de rivier’. De tekst ‘Ik ben de Omega’ verwijst naar de toekomst; het eind der tijden. Het goud verwijst naar het heilige. Met gouddraad is de rijgsteek toegepast als levenslijn. Iemand attendeerde mij erop dat Mokum, de Joodse naam voor Amsterdam, ‘Plaats’ betekent. (Makom) Alles komt hier bij elkaar.
 • Publicatie 2 september 2020
  Creatie 12 augustus 2020

  Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigd de geest.
  Spreuken 15:4

  Nadat de eerste twee voorstellingen van de levensboom in de tuin en in de stad klaar waren had ik het gevoel dat ik ze nog niet publiekelijk kon maken omdat er iets was dat mij nog duidelijk gemaakt moest worden maar ik wist niet wat. Ik ging er toen nog vanuit dat er twee verhalen over levensbomen waren met niets ertussenin. Maar iets stond klaar om zich aan te dienen. Drie maanden erna kreeg ik een tekst gemaild die mij aan het denken zette. Ik maakte een levensboom die stroomt. Daarna ontdekte ik dat de vertaling uit de Naardense Bijbel nog mooier is: ‘Een genezende tong is een boom van leven, verkeerdheid daarin verbreekt de Geest’. Dat was waar ik naar opzoek was. Opeens vielen de schellen van mijn ogen. Ik verlangde naar genezing hier en nu en die genezing was voorhanden ook al is die dan niet fysiek. Hoe helend zijn die woorden in de Bijbel die mij dagelijks aangeboden worden. In een interview op televisie hoorde ik iemand zeggen: ‘Dan bid je om genezing en krijg je Gods vrede aangeboden’. Dat herkende ik. We leven hier en nu. Gods woord ten leven ontbreekt ons hier niet.

  De wortels van de levensboom staan in de onderwereld, de takken in de hemel en de stam in deze wereld.
 • Publicatie 9 september 2020
  Creatie 10 mei 2019

  Met heel mijn hart en ziel bevestig ik je.
  Jeremia 32:41

  Tijdens een retraite in 2019 ben ik in aanraking gekomen met de techniek om Bijbelteksten persoonlijk te maken. Het eerste voorbeeld waarmee ik in aanraking kwam was het papiertje waarop stond: ‘Met heel mijn hart en ziel verlang ik ernaar om je te bevestigen.’ In het begin is het even wennen als je de oorspronkelijke tekst ernaast legt. In mijn hoofd moest ik een knop omdraaien. Ik mag de oude verhalen op mijn eigen leven leggen; hier en nu! Daarna heb ik het vaker gedaan. Een rijkdom toont zich als nooit te voor. Het plaatje dat ik erbij gezocht heb toont een mensenkind dat zich vol vertrouwen laat leiden. Vastberaden worden de eerste stappen gezet.
  Misschien herkent u het beeld. Ik heb het eerder gebruikt als achtergrond bij het gedicht ‘Mijn tuin’ in De Koerier van juli/augustus 2019. Vandaar de veer, de zuring en het paardenbloemblad.
 • Publicatie 16 september 2020
  Creatie 8 juli 2020

  Ga door de nauwe poort.
  Matteüs 7:13-14

  Voor de coronacrisis ben ik naar de tentoonstelling ‘Bij ons in de Biblebelt’ geweest in het Museum Catharijneconvent in Utrecht. Prominent in het begin was een schilderij opgesteld over de brede weg en de nauwe poort. Dit is een geliefd onderwerp binnen deze regio. Vanouds wordt gewezen op de gevaren van het wereldse vermaak en de nauwgezetheid bij het volgen van de regels in het geloof. In Matteüs wordt direct voorafgaand aan de verbeelde tekst geschreven over anderen behandelen zoals jezelf behandeld zou willen worden. Het inzicht kwam bij mij binnen dat het ook wel eens anders uitgelegd zou kunnen worden dan ‘je houden aan de wet en de profeten’. Wet en profeten worden in het Nieuwe Testament samengevat in Geloof, Hoop en Liefde. Je houden aan de Wet en de Profeten lijkt mij daartoe dienend, maar niet doel op zich. Geloof, Hoop en Liefde zijn innerlijke waarden. Een innerlijke weg is een weg van veel moeite en strijd. Het is uit de hectiek stappen, weer kind van God worden en je naar De Bron van het leven laten leiden. Die weg ga je niet alleen; je wordt (be)geleidt.

  De veelkleurige achtergrond verbeeldt de hectiek van de wereld. De mens in foetushouding staat voor weer teruggaan naar de bron en de waterwezens voor de doorgang door het water.
 • Publicatie 23 september 2020
  Creatie 25 augustus 2020

  De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen
  uit de hand van de engel op naar God.
  Openbaring 8:4

  Toen ik deze woorden las raakte mij dat diep. Dat kun je zo wel eens hebben dat het lijkt alsof er een luikje is opengegaan waardoor iets dat je eerder niet leek te raken in een diepere betekenis bekend lijkt te worden. Ik besefte dat al het eerdere verdriet, hoe ver terug ook, niet voor niets geleden is. Ook als je niet kon huilen, ook als je nog steeds niet kan huilen. Dan nog is het gezien en is dat verdriet dat je gedeeld hebt met de HEER op een gouden schaal verzameld. De gelovige is niet zomaar in geloof heilig (apart gezet) maar met al het verdriet.

  Ik moest denken aan de wierook in de Rooms-katholieke kerk en de prachtige rituelen die je als vanzelf lijken mee te nemen. Je hoeft er zelf geen vorm aan te geven. Hoe rijk is die mystiek. Waarom hebben wij als protestanten het kind met het badwater weggegooid? Het is toch onderdeel van dat nieuwe Rijk dat Johannes heeft gezien? Oké, we hebben kaarsen, maar wierook gebruiken we niet.
 • Publicatie 30 september 2020
  Creatie 26-augustus

  ‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,’ zo zegt de schrift.
  Johannes 7:38

  Vlak voor Pasen 2016 heb ik belijdenis gedaan. Na twijfel had ik het besluit genomen nadat dominee Robert-Jan Bakker mij voorstelde om mijn eigen belijdenistekst te schrijven. Wat was ik blij met bovenstaande aangeboden Bijbeltekst. Het is een belofte die uiteindelijk waargemaakt lijkt. Het stroomt in mij.

  Hoe vaak heb ik het echter betreurd dat ik belijdenis heb gedaan. Binnen korte tijd na de belijdenis voelde ik dat er iets niet goed zat, maar er was niemand die mij vertelde wat er aan de hand was. Steeds meer ging ik binnen de gemeente op eieren lopen. Ik had belijdenis gedaan om de gemeente te laten zien dat ik graag bij hen wilde horen, maar het leek een averechtse uitwerking te hebben. Ik ging door met blogs schrijven en later gedichten plaatsen ondanks het feit dat het mij niet makkelijk gemaakt werd, omdat ik God beloofd had mijn talenten in te zetten. Tot het niet meer ging. Ik voelde mij te onveilig en stopte met alles. Het was mij gezegd; als het mij niet beviel dan kon ik ergens anders heengaan en dat deed ik. Meerdere kerken heb ik bezocht. Bijna een jaar had ik nodig om de mening van anderen over mij niet zo bepalend te laten zijn. Inmiddels is het meestal geen issue meer voor mij en ben ik blij dat ik weer geland lijk op de plek waar ik thuis ben.
 • Publicatie 7 oktober 2020
  Creatie 7 september 2020

  Vang mijn tranen en tel.
  Psalm 56:9

  De oorspronkelijke tekst in de NBV is ‘Mijn omzwervingen hebt u opgetekend, vang mijn tranen op in uw kruik. Staat niet alles in uw boek?’

  Nadat ik te horen had gekregen eind 2018 dat ik een vaatziekte heb, waarbij ik in de loop van de jaren al verschillende kleine bloedingen in de hersenen gehad bleek te hebben, was ik verward over hoe nu verder te gaan. Het is een ziekte die niet te genezen is en waarvan de verwachting is dat bloedingen vaker zullen gebeuren. De diagnose verklaarde met terugwerkende kracht de aanvallen van desoriëntatie in tijd en ruimte en andere verschijnselen, maar het gaf geen antwoord op de vraag hoe mijn leven vanaf dat moment in te vullen. Ondertussen ontwikkelde zich allerlei angsten. De coronatijd zorgde voor een verstilling. Nog meer dan daarvoor verdiepte ik mij in de Bijbel. Het lezen, het mediteren en het creatief bezig zijn zorgde voor een intensieve verwerking. Het zwaard van Damocles verdween langzaam naar de achtergrond. ‘Vang mijn tranen en tel’ is een vervolg op het eerder gemaakte stuk ‘De rook van de wierook….e.v.’

  Omzwervingen staan voor het proces. De kruik is bedoeld voor voedsel dat lang bewaard moet kunnen worden en in het boek staat alles beschreven (tel!).
 • Publicatie 14 oktober 2020
  Creatie 11 september 2020

  Kom binnen, hier ben je veilig
  Rechters 4,5

  De kerk als schuilplaats, als veilige plek. Een plek waar je jezelf kan zijn. Waar je met al je noden terecht kunt. Dat willen we toch zijn? Rechters 4 en 5 gaat over het verhaal van de rechter Deborah die een oorlog voorziet. Een oorlog die beslecht wordt door een vrouw. Jaël vermoordt de legeraanvoerder Sisera waarbij ze hem vastpint met de tentpin door het hoofd. Sisera wordt verbeeld met een vogel in duikvlucht (letterlijk) die een schuilplaats vindt in de tent van Jaël. Wie kun je nog vertrouwen als je je bondgenoot niet vertrouwen kunt?

  Ik wilde iets maken met een vrouw in de hoofdrol en kreeg dit verhaal onder ogen. Zo had ik het niet bedoelt. Ik had meer een eervol en glorierijk verhaal in gedachten. Soms weet ik niet zo goed wat met een verhaal te beginnen. Notabene wordt het gedrag van Jaël ook nog eens bejubeld. Rechters 5 eindigt met de zin: ‘HEER, laat zo al uw vijanden ten onder gaan en maak wie u liefhebben onstuitbaar als de opgaande zon.’

  Ik hoop en bid dat die gewenste onstuitbaarheid binnen onze gemeente ten dienste wordt gesteld ten leven van allen die God liefhebben en (nog) niet liefhebben. Moge onze woorden helend zijn.
 • Publicatie 21 oktober 2020
  Creatie 13 september 2020

  Langzame post; aan de zeven gemeenten.
  Openbaring 1:3 en 8

  De zeven gemeenten waren geloofsgemeenschappen in het westen van Asia (het huidige Klein-Azië).
  Het waren Efeze, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea. Ze worden genoemd in de volgorde waarin een koerier, komende uit Patmos, ze het snelst kan bezoeken. De apostel Johannes zag, terwijl hij op het eiland Patmos was, een visioen dat hij, in opdracht van Jezus, opschreef en aan de zeven gemeenten stuurde. In het visioen zag de schrijver Jezus staan tussen zeven gouden kandelaren en met zeven sterren in zijn hand. De kandelaren stelden de gemeenten voor en de sterren de voorgangers van de gemeenten. De handgeschreven brieven waren niet alleen langzaam vanwege het schrijven en de reis maar ook vanwege het overschrijven en verder verspreiden naar het achterland van de zeven gemeenten. Het was de bedoeling dat de teksten voorgelezen en zelfs uit het hoofd geleerd werden. Dat is heel wat anders dan onze email. Wie besteedt er nog aandacht aan het overdenken van de inhoud en het met elkaar doorspreken en duiden? Ons mededelingenblad heet De Koerier. Hoe het blad aan deze naam is gekomen weet ik niet. Ik ben daar wel nieuwsgierig naar. Een jaar geleden ben ik begonnen met ‘zomaar kaartjes’ te versturen. Het is zoveel leuker om peroonlijk versierde kaarten door de brievenbus te krijgen in plaats van mailtjes. Wie neemt er nog tijd voor een persoonlijke boodschap?
 • Publicatie 28 oktober 2020
  Creatie 13 september 2020

  Volmaakt als de vader, dat moet kunnen!
  Matteüs 5:48

  Een tekst met een knipoog. Eigenlijk was ik op zoek naar iets anders. Om inspiratie op te doen zat ik wat te bladeren in maandtijdschriften. Ik probeer altijd iets te vinden wat herkenbaar is in deze tijd. Soms knip en plak ik, soms teken ik iets na en soms laat ik mijn hand de vrijeloop en vormt er zich vanzelf iets. Deze keer dan een combinatie van knippen, plakken en natekenen.

  Het plaatje van een man met een dichte paraplu in zon en regen, jas open en kaplaarzen aan, paste precies bij de tekst die ik net gelezen en aan iemand gemaild had met de vraag: ‘Over wie zal ik mijn zon nu laten schijnen en over wie mijn regen laten vallen?’ Het betrof een dilemma waarbij ik aan de zijlijn stond bij een gespannen situatie tussen een persoon en een groep. Hoe doet Jezus dat? Het lijkt zo makkelijk, maar wie zegt of de zon begerenswaardig is, of de regen? We denken missiën snel dat zon en regen tegenpolen zijn, maar komt de regenboog niet tevoorschijn als beide fenomenen tegelijk aanwezig zijn? Hoe ziet mijn zon eruit en hoe mijn regen? Misschien hoef ik niet te kiezen. Misschien kan ik er voor het individu zijn en de groep. Maar toch iets meer voor het individu want die lijkt maar alleen.
 • Publicatie 4 november 2020
  Creatie 16 september 2020

  Eet en drink met vreugde: lucht en leegte.
  Prediker 9:7

  Tegeltjeswijsheid lijkt het. Voor alles is een tijd en voor alles is een oplossing. Het maakt niet uit welke tijd het is want alles is lucht en leegte. ‘Jullie hoeven niet meer op onderzoek uit te gaan want dat heb ik al gedaan’, lijkt Prediker te zeggen. Als je verstandig bent dan doe je je te goed aan wat voorhanden is. Als dat limoenen zijn dan drink je limonade. Oké, dat zwoegen is eraan voorafgegaan, maar dat is verledentijd. Dank je wel prediker. Het leven is toch simpel. Of niet?
 • Publicatie 11 november 2020
  Creatie 19 september 20200

  Lucht en Leegte; er is nieuws onder de zon.
  Prediker 1:2 en 9

  Hier is sprake van een ‘foutje’ waar je misschien in alle snelheid overheen gekeken hebt bij een eerste blik. In de Bijbel staat er iets anders. Er staat: Er is niets nieuws onder de zon. Het woordje ‘niets’ is er uitgevallen. Ik had het zelf eerst ook niet in de gaten. Zoals ik mij had voorgenomen heb ik dus ‘dit foutje’ geaccepteerd. Kennelijk was het de bedoeling. Er staat nu iets dat in tegenspraak lijkt met wat Prediker wilde communiceren. Het nieuws onder de zon heb ik verbeeld door de kleinere cirkel waarin een figuurtje de heuvel oploopt richting een kruis. De combinatie van beide cirkels geeft een heel andere duiding aan de inhoud van de grote cirkel waarin de woorden ‘Lucht en Leegte’ in open letters geschreven staan. Alles is in de grote cirkel gericht op het verbeelden van de ongrijpbare leegte. De cirkels staan voor bellen die uit elkaar kunnen spatten waarbij er niets overblijft. Maar dan staat daar ineens onder die leegte ook een figuur die nieuws, een boodschap heeft onder een minuscule zon rechtsboven in het beeld. De rode omlijsting en de rode bellen wijzen op het komende offer dat de leegte met betekenis zal vullen.
 • Publicatie 18 november 2020
  Creatie 20 september 2020

  De grootste daarvan is de Liefde.
  1 Korinthe 13:13

  Over deze tekst hoeft niet veel gezegd te worden. Ik denk dat het de tekst is die het meest aangehaald wordt in trouwdiensten. Het enige dat ik misschien kan toevoegen is dat ik de liefde voor een steeds bredere cirkel van mensen voel groeien. Tegen wil en dank en misschien wel tegen de klippen op. Gods werk in mij.
 • Publicatie 25 november 2020
  Creatie 15 september 2020

  Ik ben het licht.
  Johannes 8:12

  Deze verbeelding is drie dagen voor de start van advent (29 november 2020) in de digitale van de kerk geplaatst. Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: ‘God komt naar ons toe’. De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden en Advent is de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

  In de zeven ‘Ik ben uitspraken’ in Johannes vind ik persoonlijk ‘Ik ben het licht.’ de mooiste. In het ovale venster staan het wit en geel voor het licht. Het rood daarin geeft aan dat het licht delen met pijn gepaard gaat. De paarse ovale raamlijst en de paarse achtergrond duiden op het lijden. De massieve zwarte letters van de tekst ‘Voor de wereld’ geven het aardse doel aan tegenover de vluchtigheid van de kleuren in het venster die verwijzen naar de spirituele kant van het licht. In de lijst verwijzen zon, maan en flora naar de schepping.
 • Publicatie 2 december 2020
  Creatie 15 september 2020

  Ik maak vrij.
  Exodus 20:2
  Handelingen 16: 25,26

  Dat de bedoeling van God is dat we ‘vrijgemaakt zijn/worden’ blijkt uit zoveel teksten in de Bijbel. Ik zou een hele waslijst kunnen noemen. Bovengenoemde Bijbelteksten presenteerden zich nadat dit werk afgerond was. De volgorde van hoe dingen ontstaan en zich aan elkaar verbinden is niet altijd hetzelfde. Deze plaatjes heb ik eerst verzameld en uitgeknipt en hebben daarna een paar dagen op het werkblad van mijn bureau gelegen. Soms schoof ik er mee en plaatste ik de onderdelen op een andere manier ten opzichte van elkaar. Vanaf het begin was wel duidelijk dat het richting een einde ging van mijn wekelijkse bijdragen in de digitale nieuwsbrief. Vraag me niet waarom maar zo eindigen (verwerkings)processen altijd bij mij: gevoelsmatig. Zonder dat ik al kan uitleggen waarom er een nieuwe fase zich aandient. Achteraf zie ik het meestal. Dat inzicht begon te gloren toen ik ‘hoorde’ dat het om bevrijding ging. In de afgelopen 10 maanden ging het, denk ik, altijd om bevrijding. Bevrijding van angsten, bevrijding van ‘doemdenken’ bevrijding van geleid worden door de mening van anderen, bevrijding van erbij willen horen. Ga zo maar door.

  Jullie hebben meegemaakt hoe dat proces verlopen is, maar meer nog; jullie hadden de ruimte om met een eigen invulling van de beelden te komen. Na dit werk volgen er nog twee beelden die, weet ik nu, in tijd meegereisd hebben, al dan niet op papier verbeeld.
 • Publicatie 9 december 2020
  Creatie 1 september 2020

  Hij - Zij
  Wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken, voordat zij het wil.
  Hooglied 2:7
  Hooglied 3:5
  Hooglied 8:4

  Als Hooglied de liefde beschrijft tussen God en het volk Israël, dan beschrijft ze ook de liefde tussen mij en God.

  In 2018 heb ik dit werk gemaakt. De tekst heb ik pas in september 2020 kunnen toevoegen.
 • Publicatie 16 december 2020
  Creatie 17 juli 2020

  Mozes ging naar de donkere wolk waarin God aanwezig was.
  Exodus 20:21

  Als ik mijn hand weghaal zul je mij van achteren zien.
  Exodus 33:23

  In 2013 en 2014 zat ik een periode in een steeds diepergaand spiritueel proces waarbij er ‘tekens’ waren op basis waarvan ik op 23 februari 2014 het volgende schreef:
  ‘Later als ik kan beschouwen, verder als ik terug kan zien.
  Rest nu de verwarring wat over is.’
  Ik raakte de verbinding met het aardse kwijt. Niet lang daarna realiseerde ik mij dat ik de weg van de oosterse filosofie moest verlaten en ik moest teruggaan naar mijn wortels. Het pad dat ik volgde was niet bedoeld voor mij. Ik moest onderzoeken of de beelden die ik had van kerk en kerkgangers nog klopten. In combinatie met een stevige burn-out en een behoefte aan spirituele ondersteuning kwam ik eind 2014 terecht bij De Opgang en later ook de Sloterkerk. Op 31 maart 2015 heb ik een bijzondere ervaring meegemaakt die ik nog steeds niet goed kan duiden en verwoorden. Ik noem het een Godservaring.

  Medio juli 2020 vond ik op een heel speciale manier dit masker begraven in de grond. Ik wist direct, door de context, dat het een uitzonderlijke vondst was en werd heel blij. Toen ik thuiskwam heb ik het masker gewassen en ingelijst. Welke betekenis het heeft zal de tijd mij leren. Er is nog een weg te gaan.