Bezoekwerk

inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven Nieuwsbrief

* indicates required

Vink e-mail aan om op deze wijze de nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Amsterdam wijkgemeente Osdorp-Sloten te ontvangen:

U kunt zich uitschrijven van de nieuwsbrief door middel van de link onder al onze mails.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Doop- Trouw- en Rouwdiensten

De Protestantse Wijkgemeente Osdorp-Sloten beschikt over twee locaties. De historische Sloterkerk en de moderne De Opgang.

Doopdiensten

 

Doopdiensten worden gehouden in een dienst op zondagmorgen, nadat hier met de wijkpredikant ds. R.J. Bakker afspraken over zijn gemaakt. Houdt u rekening met een gesprek vooraf.

Trouwdiensten

Trouwdiensten vinden eveneens plaats na overleg met de wijkpredikant ds. R.J. Bakker

Afspraken over het gebruik van de Sloterkerk kunnen worden gemaakt met mw. G. van den Abeele - van Elven. Voor gebruik van De Opgang neemt u contact op met de koster dhr. R. Meetsma.

Rouwdiensten

Rouwdiensten vinden ook plaats na overleg met de wijkpredikant ds. R.J. Bakker.

Wilt u alleen het gebouw gebruiken dan neemt u voor de Sloterkerk contact op met mw. G. van den Abeele - van Elven. Voor De Opgang neemt u contact op met de koster dhr. R. Meetsma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoekwerk

Een van de pijlers waarop het gemeente-zijn berust is het in kontakt zijn en blijven met elkaar. De zondagse kerkdidienst is één van die momenten waarop dat mogelijk is. Daarnaast zijn er ook de pastorale kontakten met de predikanten en de pastoraal medewerker(s).

Daar de wijkgemeente zo'n 2574 leden omvat die achter 1648 voordeuren wonen is het voor het pastoraat vrijwel onmogelijk met iedereen een regelmatig een persoonlijk kontakt te onderhouden.

Gelukkig zijn een groot aantal leden van onze SoW-gemeente bereid om een deel van hun taak over te nemen.

Zij brengen namens de gemeente min of meer regelmatig een bezoekje aan hen die dat op prijs stellen en daar ook behoefte aan hebben.

Ook verwelkomen zij nieuw-ingekomen en geven hen de nodige informatie.

Om dit omvangrijke werk beheersbaar te maken is onze wijk in 11 sekties verdeeld. Iedere sektie bestaat uit een sektiecoördinator en een aantal bezoekmedewerkers.

Er is ook nog een 12e sektie. Daarin zijn alle leden opgenomen die niet in onze wijk wonen, maar daar wel bij betrokken zijn.

U zou ook wel eens graag een bezoekje willen ontvangen?

Neem dan gerust kontakt op met de diakonie!