Overlijdensberichten

In Memoriam Dhr. Burgerhout

Op 23 maart is 90 jaar oud, ons gemeentelid Gerrit Burgerhout overleden.

Hij woonde de laatste jaren met zijn vrouw in het Leo Polakhuis, waar zij trouwe bezoekers waren van de
oecumenische kerkdiensten en de gesprekskring.

Die trouw aan de gemeente van het geloof heeft zijn hele leven een rol gespeeld, eerst in Amsterdam-Zuid en daarna
in Osdorp, in De Uitweg en De Opgang.

In De Uitweg was hij de vaste begeleider op de piano van de kinderkerk, met als hoogtepunt de kerstfeesten.

Vrijdag 31 maart wordt om 14.00 uur in de aula van Westgaarde afscheid van hem genomen vanuit het gezin en de wijkgemeente waarna de crematie volgt.

 

In Memoriam

Afgelopen dinsdag is op 86-jarige leeftijd overleden NAOMI SAPTHU-PARLUKA.

Zij woonde tot eind vorig jaar aan Klarenburg, tot zij dichter in de buurt van een aantal kinderen in een woonzorgcentrum in Heemskerk is gaan wonen.
Samen met haar man kwam zij van de Molukken en hebben zij met de jongsten van hun gezin op Nieuw-Guinea gewoond tot ook dit land deel ging uitmaken van het onafhankelijke Indonesië.

Zij was de spil van een gezin van tien kinderen die op hun beurt weer kinderen en kleinkinderen kregen. Het geloof speelde een centrale rol in haar leven, waardoor zij vanaf de verhuizing naar Osdorp in de jaren zestig tot de trouwe binnenste kring van onze gemeente behoorde.

Maandag 20 februari 2017, vindt om 11.00 uur in de Dorpskerk van Heemskerk de afscheidsdienst plaats, gevolgd door de teraardebestelling op de Nieuwe Ooster Begraafplaats om 13.00 uur.

 

 

In Memoriam

Op Tweede Kerstdag is op 85-jarige leeftijd Mevrouw Van der Ouw overleden.
Ans van der Ouw-Tweebeeke woonde vanaf 1960 met haar man aan de Pieter Calandlaan in Osdorp, waar zij twee zoons en een dochter kregen, die daar opgroeiden. Zij was actief in de leiding van de kinderkerk en lange tijd een trouwe bezoekster van oudere gemeenteleden uit de Sloterkerkgemeente. Zij woonde vrijwel tegenover Osdorperhof, waar zij bij de twee-wekelijkse kerkdiensten dienst deed als diaken.

Dinsdag 3 januari is om 10.30 uur de afscheidsdienst in de Sloterkerk, waarna zij wordt begraven op het kerkhof van de Sint Pancratiuskerk.
Aansluitend is er gelegenheid haar man en de kinderen te condoleren in het Parochiehuis.

Het adres van Meneer A. van der Ouw is Louis Bouwmeesterstraat 107, 1065 NM Amsterdam.

 

 

In Memoriam

Op 1 september 2016 is in zijn geboortestad Leiden op 92-jarige leeftijd Albertus Frederik Mulder overleden.

Door zijn verhuizing van Alphen aan den Rijn, waar hij tientallen jaren met zijn gezin woonde en in het bankwezen werkzaam was, kwam hij in Osdorp te wonen. Zijn kerkelijke dak vond hij aanvankelijk in de Westerkerk, waar hij als scriba deel uitmaakt van de kerkenraad. Later koos hij de Sloterkerk gemeente om mee verbonden te zijn. In zijn gereformeerde jeugd leerde hij dat je dienstbaar hebt te wezen aan kerk, staat en maatschappij. Op tal van terreinen maakte hij deze opdracht waar. Hij zat lang voor de VVD in de gemeenteraad van Alphen aan de Rijn en hielp in de nieuwe wijk Kerk en Zanen een hervormde wijkgemeente opbouwen. Bij ons verrijkte hij enkele jaren lang het wijkblad door interviews te houden met gemeenteleden. Dat hij graag schreef, wisten we voor die tijd al door zijn levendige verslagen in de Westerpost van de stadsdeelraadsvergaderingen.

Donderdag 8 september vindt vanaf 13.00 uur het afscheid plaats in de Groene Kerk in Oegstgeest, voorafgaande aan de begrafenis.

 

In Memoriam

Op 4 september 2016 is, bijna 95 jaar oud, in De Meerwende, Aukje Hendrika Calf-van den Bos heengegaan.

Zij groeide op in Amsterdam-Oost en woonde daar de eerste jaren van haar huwelijks- en gezinsleven, tot de familie naar Badhoevedorp verhuisde. Vandaar waren zij betrokken bij de Sloterkerk en die band is voor haar altijd blijven bestaan. Vele jaren was zij een actief lid van de bejaardensoos in wijkgebouw Vink en Boer. Ondanks tegenslagen en verlies van krachten bleef zij tot het laatst van het leven houden met haar gestaalde doorzettingsvermogen en levenskracht.

Vrijdag 9 september vindt, voorafgaand aan de begrafenis op Westgaarde, om 10.30 uur de dankdienst voor haar leven plaats in de Sloterkerk.

Op de dag ervoor is er 's avonds gelegenheid tot afscheid nemen in De Meerwende in de uitvaartruimte van de firma  Dunweg.