Overlijdensberichten

In Memoriam

Op 10 juni 2017 is, 87 jaar oud, overleden Cornelia Eigje Verhoef - Hogenhout, bij velen bekend als Cock Verhoef.
Geboren en getogen op een boerderij in Sloten en een leven lang verbonden geweest met de Sloterkerk, waar donderdag 15 juni om 13.00 de afscheidsdienst zal worden gehouden. Aansluitend is de begrafenis op Westgaarde.

Dinsdagavond en woensdagavond is er in haar huis aan de Noorderakerweg gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren., Door het verlies van twee van haar vijf kinderen heeft zij samen met haar man en de andere kinderen verdrietige tijden gekend.

Zij vond na het heengaan van haar man een nieuwe liefde die extra glans bracht aan haar bestaan, dat zij altijd heeft weten in te vullen met talrijke contacten in de kring van familie, vriendinnen en vrienden en buren , maar ook in de familie van het geloof, doe voor huiskamerbijeenkomsten bij haar altijd welkom was.

 

 

In Memoriam

Op 12 juni is, 90 jaar oud, in het Leo Polakhuis overleden, Aaltje Johanna Oosterveld.
Jarenlang leefde zij mee in de Opgang-gemeente, van waaruit zij trouw is bezocht door de jaren heen.
De man met wie zij een liefdevolle verbintenis heeft gehad, is haar zeven jaar geleden ontvallen.

Van buiten haar familie kwam er een gezin op haar weg dat voor haar als dochter en kleindochter is geweest.
Zij waardeerde het samenzijn met andere gemeenteleden in de gesprekskring en de oecumenische kerkdiensten.
Maandag 19 juni vindt om 12.00 uur de begrafenisdienst plaats in de aula van Begraafplaats Sint Barbara aan de Spaarndammerdijk.

 

 

 

In Memoriam Dhr. Burgerhout

Op 23 maart is 90 jaar oud, ons gemeentelid Gerrit Burgerhout overleden.

Hij woonde de laatste jaren met zijn vrouw in het Leo Polakhuis, waar zij trouwe bezoekers waren van de
oecumenische kerkdiensten en de gesprekskring.

Die trouw aan de gemeente van het geloof heeft zijn hele leven een rol gespeeld, eerst in Amsterdam-Zuid en daarna
in Osdorp, in De Uitweg en De Opgang.

In De Uitweg was hij de vaste begeleider op de piano van de kinderkerk, met als hoogtepunt de kerstfeesten.

Vrijdag 31 maart wordt om 14.00 uur in de aula van Westgaarde afscheid van hem genomen vanuit het gezin en de wijkgemeente waarna de crematie volgt.

 

In Memoriam

Afgelopen dinsdag is op 86-jarige leeftijd overleden NAOMI SAPTHU-PARLUKA.

Zij woonde tot eind vorig jaar aan Klarenburg, tot zij dichter in de buurt van een aantal kinderen in een woonzorgcentrum in Heemskerk is gaan wonen.
Samen met haar man kwam zij van de Molukken en hebben zij met de jongsten van hun gezin op Nieuw-Guinea gewoond tot ook dit land deel ging uitmaken van het onafhankelijke Indonesië.

Zij was de spil van een gezin van tien kinderen die op hun beurt weer kinderen en kleinkinderen kregen. Het geloof speelde een centrale rol in haar leven, waardoor zij vanaf de verhuizing naar Osdorp in de jaren zestig tot de trouwe binnenste kring van onze gemeente behoorde.

Maandag 20 februari 2017, vindt om 11.00 uur in de Dorpskerk van Heemskerk de afscheidsdienst plaats, gevolgd door de teraardebestelling op de Nieuwe Ooster Begraafplaats om 13.00 uur.

 

 

In Memoriam

Op Tweede Kerstdag is op 85-jarige leeftijd Mevrouw Van der Ouw overleden.
Ans van der Ouw-Tweebeeke woonde vanaf 1960 met haar man aan de Pieter Calandlaan in Osdorp, waar zij twee zoons en een dochter kregen, die daar opgroeiden. Zij was actief in de leiding van de kinderkerk en lange tijd een trouwe bezoekster van oudere gemeenteleden uit de Sloterkerkgemeente. Zij woonde vrijwel tegenover Osdorperhof, waar zij bij de twee-wekelijkse kerkdiensten dienst deed als diaken.

Dinsdag 3 januari is om 10.30 uur de afscheidsdienst in de Sloterkerk, waarna zij wordt begraven op het kerkhof van de Sint Pancratiuskerk.
Aansluitend is er gelegenheid haar man en de kinderen te condoleren in het Parochiehuis.

Het adres van Meneer A. van der Ouw is Louis Bouwmeesterstraat 107, 1065 NM Amsterdam.