Overlijdensberichten

In Memoriam

 Op Eerste Kerstdag 2014 is op 86-jarige leeftijd Pastoor Th. J. Bankras van de St. Pancratiusparochie overleden.

Vorig jaar vierde hij nog zijn dertig-jarige verbintenis aan de Slotense geloofgemeenschap, samen met zijn gouden priesterjubileum. Een bijzonder trouwe herder is heengegaan. Wat zullen de parochianen hem gaan missen met zijn markante uitstraling en nooit te vergeten stem. In de oecumene betoonde hij zich altijd als een warm voorstander van goede betrekkingen, zonder de eigenheid van elkaars gemeenschappen geweld aan te doen.

Zaterdag 3 januari vindt om 11.00 uur de mis ten uitvaart plaats in de Pancratiuskerk aan de Sloterweg.

In Memoriam

 

Op 14 januari 2015 is, 98 jaar oud, in haar huis in De Boeg overleden Mw. Wynanda Louise Brouwer-Van Hylckama VLlieg

Voor haar verhuizing naar Bos en Lommer woonde zij in een van de aanleunwoningen van Osdorperhof en daarvoor wel veertig jaar lang aan het Johan Ammanhof, waar zij en haar man hun gezin hebben gesticht. Hij hervormd en zij luthers, vormden ze samen al vroeg een Samen-op-Weg familie in Osdorp, waar zij namens de Lutherse Gemeente van Amsterdam tientallen jaren zitting had in de plaatselijke Raad van Kerken. In haar werkend leven was zij diacones en werd zij aan de Lutherse dominee Favié toegevoegd om vele mensen als wijkzuster in de gemeente bij te staan. Behalve een praktisch ingestelde persoon was zij ook bijzonder belezen en erudiet. In de bijbelkring van De Opgang, waaraan zij lange tijd deelnam, blonk zij uit in kennis en het vermogen de dingen van geloof en leven te verwoorden.

Donderdag 22 januari vindt om 13.00 uur de rouwdienst plaats in de Sloterkerk.

In Memoriam

 

Op 14 februari 2015 is op 82-jarige leeftijd overleden Aagje Hoogenhoud - De Jong.

Haar wortels lagen in Hollands midden, maar al op jonge leeftijd trok zij naar de hoofdstad om hier te gaan werken. Zij leerde er ook haar man Harmen kennen, die haar twee jaar geleden ontviel. Als vrouw zonder kinderen en met de familie verder weg voelde Mevrouw Hoogenhoud zich bewust deel van de familie van het geloof, die zij steunde met trouwe kerkgang en het bezoeken van vele oudere gemeenteleden. Jarenlang zong zij in het Sloterkerkkoor. De laatste tijd woonde zij in het Leo Polakhuis, waar zij vrijwel nooit ontbrak bij de maandelijkse oecumenische kerkdienst.

Donderdag 19 februari is om 14 uur het afscheid in de aula van Westgaarde, voorafgaande aan de begrafenis.

In Memoriam

 

Op 20 december 2014 is op 85-jarige leeftijd ons gemeentelid Willem Albert de Man overleden.

Lange tijd was hij vooral bekend als 'de man van ' Dien de Man-de Bok, die onze wijkgemeente in veel functies heeft gediend en die daarin door hem altijd enorm is ondersteund. Na haar heengaan is hij meer zijn eigen rol gaan spelen. Hij was vrijwilliger bij de diensten in het Andreasziekenhuis en in De Opgang collectant, vele jaren lang. Die laatste taak resulteerde in zijn aandeel in de telgroep, die altijd op maandagmorgen de collecteopbrengsten telt en registreert. Zijn nauwgezette aard kwam hem en ons daarbij bijzonder van pas.

Zaterdag 27 december vindt om 13.00 uur de crematieplechtigheid plaats op Westgaarde.


In Memoriam

Op 16 december 2014 is, 93 jaar oud, in het Leo Polakhuis overleden ons gemeentelid Tiny Stoffels-Alberts. Vanaf de begintijd van het nieuwe Osdorp was zij een actief meelevend en meewerkend lid van de Sloterkerkgemeente.

Zij kerkte daar eerst samen met haar man en kinderen, daarna alleen met hem en toen hij haar was ontvallen, heeft zij nog jarenlang haar vaste plekje in het bankje voor in de kerk ingenomen. Dat deed zij vooral voor de voorgangers. Doordeweek mocht op haar veelvuldig een beroep worden gedaan in het bezoeken van oudere gemeenteleden. In de groep dames die dat werk deed, de Hervormde Vrouwen Dienst, schreef zij vaak de verslagen en hielp zij activiteiten organiseren. Zelf een groot liefhebber van lezen verzorgde een lange periode een boekentafel met nieuwe geschriften op gebied van kerk, theologie en geloof.

 Zaterdag 20 december vindt om 11.30 uur de dankdienst voor haar leven plaats in de Sloterkerk.