Overlijdensberichten

In Memoriam

 

Op 23 februari 2015 is na een ernstige ziekte, bijna 72 jaar oud, overleden Tinie Worm-de Boer.

Zij was niet alleen van haar gezin met drie dochters en partners en drie kleinkinderen de spil, maar ook van de veehouderij die al vele tientallen jaren als een familiebedrijf op Oud-Osdorp wordt gerund. Bij uitzondering hoefde de familie Worm destijds de boerderij niet te verlaten voor het nieuw te bouwen Osdorp, zoals vrijwel alle andere boeren destijds overkomen is.

Mevrouw Worm was daarnaast ook zeer actief in het buurtwerk van Oud-Osdorp, zoals het organiseren van het zomerfestijn Over de Rand. Elk jaar organiseerde zij samen met mevrouw Kooter de 4-mei herdenking bij het monument op de hoek van de Osdorperweg en de Lutkemeerweg.

In onze kerkgemeenschap, waarvan zij vanaf haar geboorte deel heeft uitgemaakt, had zij een aandeel in het bezoekwerk, waarbij vooral de gemeenteleden op Oud-Osdorp steevast op haar belangstellende, luisterende oor mochten rekenen.

Zondag 1 maart, haar verjaardag, is er van 12.15. tot 13.15 uur gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren in het Uitvaartcentrum Osdorp aan Ookmeerweg 273.

Op maandag 2 maart begint om 13 uur de uitvaartdienst in de aula van Westgaarde, voorafgaande aan de begrafenis.

 

In Memoriam

Op 28 december 2014 is, 91 jaar oud, overleden Jacob de Haan. Hij hoorde met zijn vrouw tientallen jaren lang tot de zeer trouwe leden van de Opgang-gemeente, waarbinnen hij diverse taken in de kerkeraad en daarbuiten heeft vervuld. Vanuit de Torenwijck waar hij en zijn vrouw zeer naar hun zin woonden, kwamen zij ook op hogere leeftijd naar de kerk lopen, tot de conditie dit niet meer toeliet. Een beroep doen op de kinderen of anderen om hen met de auto te brengen, vond hij bezwaarlijk. Mooi was het om in de Stille Week nog bij hen thuis het Avondmaal te vieren.

De afscheidsdienst is woensdag 7 januari om 10.30 uur in het Uitvaarcentrum van de PC aan de Zaaiersweg, waarna hij zal worden begraven op de Nieuwe Ooster Begraafplaats.

In Memoriam

 Op Eerste Kerstdag 2014 is op 86-jarige leeftijd Pastoor Th. J. Bankras van de St. Pancratiusparochie overleden.

Vorig jaar vierde hij nog zijn dertig-jarige verbintenis aan de Slotense geloofgemeenschap, samen met zijn gouden priesterjubileum. Een bijzonder trouwe herder is heengegaan. Wat zullen de parochianen hem gaan missen met zijn markante uitstraling en nooit te vergeten stem. In de oecumene betoonde hij zich altijd als een warm voorstander van goede betrekkingen, zonder de eigenheid van elkaars gemeenschappen geweld aan te doen.

Zaterdag 3 januari vindt om 11.00 uur de mis ten uitvaart plaats in de Pancratiuskerk aan de Sloterweg.

In Memoriam

 

Op 14 januari 2015 is, 98 jaar oud, in haar huis in De Boeg overleden Mw. Wynanda Louise Brouwer-Van Hylckama VLlieg

Voor haar verhuizing naar Bos en Lommer woonde zij in een van de aanleunwoningen van Osdorperhof en daarvoor wel veertig jaar lang aan het Johan Ammanhof, waar zij en haar man hun gezin hebben gesticht. Hij hervormd en zij luthers, vormden ze samen al vroeg een Samen-op-Weg familie in Osdorp, waar zij namens de Lutherse Gemeente van Amsterdam tientallen jaren zitting had in de plaatselijke Raad van Kerken. In haar werkend leven was zij diacones en werd zij aan de Lutherse dominee Favié toegevoegd om vele mensen als wijkzuster in de gemeente bij te staan. Behalve een praktisch ingestelde persoon was zij ook bijzonder belezen en erudiet. In de bijbelkring van De Opgang, waaraan zij lange tijd deelnam, blonk zij uit in kennis en het vermogen de dingen van geloof en leven te verwoorden.

Donderdag 22 januari vindt om 13.00 uur de rouwdienst plaats in de Sloterkerk.

In Memoriam

 

Op 14 februari 2015 is op 82-jarige leeftijd overleden Aagje Hoogenhoud - De Jong.

Haar wortels lagen in Hollands midden, maar al op jonge leeftijd trok zij naar de hoofdstad om hier te gaan werken. Zij leerde er ook haar man Harmen kennen, die haar twee jaar geleden ontviel. Als vrouw zonder kinderen en met de familie verder weg voelde Mevrouw Hoogenhoud zich bewust deel van de familie van het geloof, die zij steunde met trouwe kerkgang en het bezoeken van vele oudere gemeenteleden. Jarenlang zong zij in het Sloterkerkkoor. De laatste tijd woonde zij in het Leo Polakhuis, waar zij vrijwel nooit ontbrak bij de maandelijkse oecumenische kerkdienst.

Donderdag 19 februari is om 14 uur het afscheid in de aula van Westgaarde, voorafgaande aan de begrafenis.