Overlijdensberichten

In Memoriam

In de vroege morgen van zondag 20 september is in het Zonnehuis in de wijk Westerwijk van Amstelveen op 79-jarige leeftijd ons gemeentelid Cornelia van de Water-Hanekamp overleden.

Door haar afnemende gezondheid moest zij wegtrekken uit het heerlijke huis in Badhoevedorp waar zij met haar man Jan na hun pensionering was gaan wonen. Tientallen jaren woonden zij in de bedrijfswoning aan de voorkant van de rozenkwekerij aan de Plesmanlaan, die haar schoonvader na een gedwongen verhuizing uit het Sloterdijkse tuinbouwgebied was begonnen. Naast het meewerken in het bedrijf, had zij ook haar eigen taak in de zorg, maar het meeste in gezinsverband in het begeleiden van haar dochter Yvonne, die zij tot net zo'n zelfstandig leven wist op te voeden als haar oudste dochter Vivianne. Zij voelde de zwaarte van het gezinsleven als geen ander, maar niet minder de vreugde die het geeft om veel samen op te trekken, zowel thuis als op de boot waarmee ze vaak gingen varen en tijdens andere, mooie reizen.

Corry van de Water was ook een periode diaken in onze kerkenraad en heeft in die hoedanigheid de wijkgemeente vertegenwoordigd in de Centrale Diakonie.

Vrijdag 25 september begint om 16.30 uur de crematieplechtigheid in de aula van Crematorium Driehuis- Westerveld.

In Memoriam

Op 27 april is toch nog onverwacht op 92-jarige leeftijd ons gemeentelid Frederika Verbree-Hebly overleden, bij velen bekend met haar roepnaam Fré.

Zij was geboren en getogen in Rotterdam-Kralingen waar het bombardement op de stad in de meidagen van 1940, nu dus bijna tachtig jaar geleden, het leven van haar familie totaal op zijn kop zette. Vastberaden wist zij nog dekens en wat brood mee te sleuren uit het vernietigde huis. Een tijd van zwervend wonen brak aan, tot de familie uiteindelijk in Alphen aan de Rijn ging wonen, waar zij en haar zus later een werkkring vonden bij Uitgever Samson. In haar huwelijksleven kwam zij met haar man in Osdorp te wonen, waar zij tientallen jaren tot de binnenste kring van de gemeente in de vorige en de huidige Opgang behoorde. Niet alleen door haar trouwe kerkgang op zondagmorgen, maar ook door haar deelname aan de bijbelkring.

Zaterdag 2 mei begint om 11 uur de afscheidsdienst in de aula van Westgaarde, waarna de begrafenis plaats vindt.

In Memoriam

 

Op 16 april 2015 is, 84 jaar oud, Pieter Zaagsma overleden. Het laatste jaar was zijn gezondheid zo broos dat hij bijna onafgebroken vertoefd heeft in het ziekenhuis en in het verpleeghuis.

Hij was een geboren en getogen Amsterdammer, die altijd volop genoten heeft van het wonen in onze stad, waarvan een lange periode in Osdorp en Nieuw-Sloten. Hij hoorde bij de trouwe kern van gemeenteleden in De Uitweg en later in De Opgang, waarbinnen hij veel werk heeft verzet. Zijn baan had hij bij de PTT, maar zijn hand- en timmervaardigheid maakten dat hij samen met de heer Visser meubilair heeft vervaardigd voor in de kerk, zoals in de ruimte van de jongerensoos in De Uitweg en later in De Opgang, waar de Hervormde gemeente in kasten die hij maakte de meegebrachte spullen goed kon opbergen. Ook was hij lange tijd collectant in beide kerken en een van de tellers op maandagmorgen.

Donderdag 23 april begint om 9.45 uur de uitvaartdienst plaats in de aula van Westgaarde, waarna de begrafenis plaats vindt

In Memoriam

 

Op 29 maart 2015 is in verpleeghuis Evean in Wormerveer op 90-jarige leeftijd overleden Alida Katy Dekker-Klick.

Tot voor kort woonde zij in Osdorp, waar zij meer dan veertig jaar woonde, eerst met haar man en kinderen en na de dood van meneer Dekker alleen. Vanaf hun komst in Osdorp waren zij betrokken op de Sloterkerk, waar meneer Dekker scriba in de kerkeraad was en in een langere vacaturetijd veel taken waarnam. Hij behaalde het diploma hulpprediker, voor de studie waarvan zijn vrouw hem enorm stimuleerde. Zelf is zij nooit kerkenraadslid geworden, maar heeft zij tientallen mensen in haar omgeving pastorale aandacht geschonken zonder een ambt te dragen. Samen met anderen in de bezoekwijk deed zij dit.

Zij zong in het Sloterkerkkoor, waarvan zij vele jaren secretaresse was. Ook had zij een werkzaam aandeel in de zendingscommissie, die later opging in de Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-samenwerking. Aan haar liefdevolle aanwezigheid in de wijkgemeente en onwankelbare trouw wordt een buitengewoon dankbare herinnering bewaard.

Dinsdag 7 april begint om 11.00 uur de uitvaartdienst in de Sloterkerk.

 

In Memoriam

 

Op 27 februari 2015 is, 85 jaar oud, overleden Betske Dirkje Brederveld - van der Meulen.

Zij woonde met haar man en kinderen tientallen jaren aan het A.W. Grootehof en was een trouw meelevend gemeentelid in De Opgang. In Osdorperhof was zij al even trouw in de kerkdiensten en in de bijbelkring, waarvan zij tot het laatst toe lid was.

Woensdag 4 maart is om 14.00 uur de uitvaartdienst in de aula van Westgaarde, voorafgaande aan de begrafenis.