Overlijdensberichten

In Memoriam

 

Op 29 maart 2015 is in verpleeghuis Evean in Wormerveer op 90-jarige leeftijd overleden Alida Katy Dekker-Klick.

Tot voor kort woonde zij in Osdorp, waar zij meer dan veertig jaar woonde, eerst met haar man en kinderen en na de dood van meneer Dekker alleen. Vanaf hun komst in Osdorp waren zij betrokken op de Sloterkerk, waar meneer Dekker scriba in de kerkeraad was en in een langere vacaturetijd veel taken waarnam. Hij behaalde het diploma hulpprediker, voor de studie waarvan zijn vrouw hem enorm stimuleerde. Zelf is zij nooit kerkenraadslid geworden, maar heeft zij tientallen mensen in haar omgeving pastorale aandacht geschonken zonder een ambt te dragen. Samen met anderen in de bezoekwijk deed zij dit.

Zij zong in het Sloterkerkkoor, waarvan zij vele jaren secretaresse was. Ook had zij een werkzaam aandeel in de zendingscommissie, die later opging in de Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-samenwerking. Aan haar liefdevolle aanwezigheid in de wijkgemeente en onwankelbare trouw wordt een buitengewoon dankbare herinnering bewaard.

Dinsdag 7 april begint om 11.00 uur de uitvaartdienst in de Sloterkerk.

 

In Memoriam

 

Op 27 februari 2015 is, 85 jaar oud, overleden Betske Dirkje Brederveld - van der Meulen.

Zij woonde met haar man en kinderen tientallen jaren aan het A.W. Grootehof en was een trouw meelevend gemeentelid in De Opgang. In Osdorperhof was zij al even trouw in de kerkdiensten en in de bijbelkring, waarvan zij tot het laatst toe lid was.

Woensdag 4 maart is om 14.00 uur de uitvaartdienst in de aula van Westgaarde, voorafgaande aan de begrafenis.

 

In Memoriam

 

Op 23 februari 2015 is na een ernstige ziekte, bijna 72 jaar oud, overleden Tinie Worm-de Boer.

Zij was niet alleen van haar gezin met drie dochters en partners en drie kleinkinderen de spil, maar ook van de veehouderij die al vele tientallen jaren als een familiebedrijf op Oud-Osdorp wordt gerund. Bij uitzondering hoefde de familie Worm destijds de boerderij niet te verlaten voor het nieuw te bouwen Osdorp, zoals vrijwel alle andere boeren destijds overkomen is.

Mevrouw Worm was daarnaast ook zeer actief in het buurtwerk van Oud-Osdorp, zoals het organiseren van het zomerfestijn Over de Rand. Elk jaar organiseerde zij samen met mevrouw Kooter de 4-mei herdenking bij het monument op de hoek van de Osdorperweg en de Lutkemeerweg.

In onze kerkgemeenschap, waarvan zij vanaf haar geboorte deel heeft uitgemaakt, had zij een aandeel in het bezoekwerk, waarbij vooral de gemeenteleden op Oud-Osdorp steevast op haar belangstellende, luisterende oor mochten rekenen.

Zondag 1 maart, haar verjaardag, is er van 12.15. tot 13.15 uur gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren in het Uitvaartcentrum Osdorp aan Ookmeerweg 273.

Op maandag 2 maart begint om 13 uur de uitvaartdienst in de aula van Westgaarde, voorafgaande aan de begrafenis.

 

In Memoriam

Op 28 december 2014 is, 91 jaar oud, overleden Jacob de Haan. Hij hoorde met zijn vrouw tientallen jaren lang tot de zeer trouwe leden van de Opgang-gemeente, waarbinnen hij diverse taken in de kerkeraad en daarbuiten heeft vervuld. Vanuit de Torenwijck waar hij en zijn vrouw zeer naar hun zin woonden, kwamen zij ook op hogere leeftijd naar de kerk lopen, tot de conditie dit niet meer toeliet. Een beroep doen op de kinderen of anderen om hen met de auto te brengen, vond hij bezwaarlijk. Mooi was het om in de Stille Week nog bij hen thuis het Avondmaal te vieren.

De afscheidsdienst is woensdag 7 januari om 10.30 uur in het Uitvaarcentrum van de PC aan de Zaaiersweg, waarna hij zal worden begraven op de Nieuwe Ooster Begraafplaats.

In Memoriam

 Op Eerste Kerstdag 2014 is op 86-jarige leeftijd Pastoor Th. J. Bankras van de St. Pancratiusparochie overleden.

Vorig jaar vierde hij nog zijn dertig-jarige verbintenis aan de Slotense geloofgemeenschap, samen met zijn gouden priesterjubileum. Een bijzonder trouwe herder is heengegaan. Wat zullen de parochianen hem gaan missen met zijn markante uitstraling en nooit te vergeten stem. In de oecumene betoonde hij zich altijd als een warm voorstander van goede betrekkingen, zonder de eigenheid van elkaars gemeenschappen geweld aan te doen.

Zaterdag 3 januari vindt om 11.00 uur de mis ten uitvaart plaats in de Pancratiuskerk aan de Sloterweg.