Overlijdensberichten

In Memoriam

In de vroege ochtend van zondag 3 juli is op 86-jarige leeftijd Dirk Verweij overleden.

Een groot deel van zijn leven woonde hij met zijn vrouw en hun zonen aan het Blomwijckerpad, van waar hij naar het Gerhardthuis verhuisde om uiteindelijk in De Schutse in Slotervaart zijn onderkomen te vinden.

Een verkeersongeluk maakte dat hij al jong buiten het arbeidsproces kwam te staan, maar door zijn brede belangstelling en oprechte belangstelling voor medemensen kon hij aan zijn leven daarna een meer dan rijke invulling geven. Als familieman, speler en organisator van schaakwedstrijden, het organiseren van busreizen voor de populaire televisie-serie Kerkepad van de NCRV, waarvan hij jarenlang de plaatselijke correspondent was en als zeer trouw gemeentelid in De Uitweg, De Opgang en later in de Sloterkerk, was hij bij velen bekend en bemind.

Donderdag 7 juli vindt om 11.00 uur in de aula van Westgaarde de afscheidsdienst plaats die voorafgaat aan zijn begrafenis.

In Memoriam

Afgelopen zondag is geheel onverwacht Wilhelmus Adrianus Klaver overleden.

Hij was 87 jaar oud en stond nog midden in het leven. Hij vormde met zijn vrouw een van de echtparen in de Sloterkerk die meer dan zestig jaar met elkaar gehuwd mochten zijn. Die ook vrijwel iedere zondag dezelfde trouw lieten blijken door hun komst naar de Sloterkerk, ook al waren zij over de brug in Badhoevedorp woonachtig. Zo was hij altijd nog de boekhouder van het bedrijf van zijn zoon, waartoe hij zich de moderne hulpmiddelen steeds wist eigen te maken. Belezen was hij ook, zeker op het gebied van geloof en theologie.

Hij was met recht iemand die leefde volgens het bijbelwoord: Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede.

Zaterdag 13 februari begint om 12.00 uur de Dienst van Woord en Gebed plaats in de Sloterkerk, waarna de teraardebestelling plaatsvindt op het kerkhof van de Sint Pancratiuskerk. Aansluitend is er in Brasserie La Bouche aan de Sloterweg 259 in Badhoevedorp gelegenheid tot condoleance.

In Memoriam

Op 6 december is, de dag na zijn 96e verjaardag, in Verpleeghuis Vreugdehof overleden Cornelis Jan van Eijk. Lange tijd woonde hij met zijn vrouw en kinderen in Bos en Lommer, waar hij diaken is geweest en met zijn echtgenote betrokken was bij het bezoekwerk van de Hervormde wijkcommissie, die onderdak kreeg in de Pniëlkerk. Later verhuisde het echtpaar naar Osdorp, waar zij trouw meeleefden in de Opgang-gemeente.

In de oorlog heeft meneer Van Eijk als marineman een buitengewoon spannende tijd beleefd, die erin resulteerde dat hij samen met anderen aan de macht van de Japanners wist te ontsnappen met het marineschip Abraham Crijnsen, dat tegenwoordig in het Marine Museum in Den Helder te bezichtigen is. Zijn werkzame leven speelde zich daarna af bij de Gemeentepolitie van Amsterdam.

Vrijdag 11 oktober is om 10.00 uur de uitvaartdienst in de aula van Westgaarde, voorafgegaan door afscheid nemen in het rouwcentrum van de PC tussen 9.00 en 9.20 uur.

De begrafenis vindt aansluitend plaats op Begraafplaats Rustoord in Diemen.

In Memoriam

In de vroege morgen van zondag 20 september is in het Zonnehuis in de wijk Westerwijk van Amstelveen op 79-jarige leeftijd ons gemeentelid Cornelia van de Water-Hanekamp overleden.

Door haar afnemende gezondheid moest zij wegtrekken uit het heerlijke huis in Badhoevedorp waar zij met haar man Jan na hun pensionering was gaan wonen. Tientallen jaren woonden zij in de bedrijfswoning aan de voorkant van de rozenkwekerij aan de Plesmanlaan, die haar schoonvader na een gedwongen verhuizing uit het Sloterdijkse tuinbouwgebied was begonnen. Naast het meewerken in het bedrijf, had zij ook haar eigen taak in de zorg, maar het meeste in gezinsverband in het begeleiden van haar dochter Yvonne, die zij tot net zo'n zelfstandig leven wist op te voeden als haar oudste dochter Vivianne. Zij voelde de zwaarte van het gezinsleven als geen ander, maar niet minder de vreugde die het geeft om veel samen op te trekken, zowel thuis als op de boot waarmee ze vaak gingen varen en tijdens andere, mooie reizen.

Corry van de Water was ook een periode diaken in onze kerkenraad en heeft in die hoedanigheid de wijkgemeente vertegenwoordigd in de Centrale Diakonie.

Vrijdag 25 september begint om 16.30 uur de crematieplechtigheid in de aula van Crematorium Driehuis- Westerveld.

In Memoriam

Op 27 april is toch nog onverwacht op 92-jarige leeftijd ons gemeentelid Frederika Verbree-Hebly overleden, bij velen bekend met haar roepnaam Fré.

Zij was geboren en getogen in Rotterdam-Kralingen waar het bombardement op de stad in de meidagen van 1940, nu dus bijna tachtig jaar geleden, het leven van haar familie totaal op zijn kop zette. Vastberaden wist zij nog dekens en wat brood mee te sleuren uit het vernietigde huis. Een tijd van zwervend wonen brak aan, tot de familie uiteindelijk in Alphen aan de Rijn ging wonen, waar zij en haar zus later een werkkring vonden bij Uitgever Samson. In haar huwelijksleven kwam zij met haar man in Osdorp te wonen, waar zij tientallen jaren tot de binnenste kring van de gemeente in de vorige en de huidige Opgang behoorde. Niet alleen door haar trouwe kerkgang op zondagmorgen, maar ook door haar deelname aan de bijbelkring.

Zaterdag 2 mei begint om 11 uur de afscheidsdienst in de aula van Westgaarde, waarna de begrafenis plaats vindt.