Overlijdensberichten

In Memoriam

Op 1 september 2016 is in zijn geboortestad Leiden op 92-jarige leeftijd Albertus Frederik Mulder overleden.

Door zijn verhuizing van Alphen aan den Rijn, waar hij tientallen jaren met zijn gezin woonde en in het bankwezen werkzaam was, kwam hij in Osdorp te wonen. Zijn kerkelijke dak vond hij aanvankelijk in de Westerkerk, waar hij als scriba deel uitmaakt van de kerkenraad. Later koos hij de Sloterkerk gemeente om mee verbonden te zijn. In zijn gereformeerde jeugd leerde hij dat je dienstbaar hebt te wezen aan kerk, staat en maatschappij. Op tal van terreinen maakte hij deze opdracht waar. Hij zat lang voor de VVD in de gemeenteraad van Alphen aan de Rijn en hielp in de nieuwe wijk Kerk en Zanen een hervormde wijkgemeente opbouwen. Bij ons verrijkte hij enkele jaren lang het wijkblad door interviews te houden met gemeenteleden. Dat hij graag schreef, wisten we voor die tijd al door zijn levendige verslagen in de Westerpost van de stadsdeelraadsvergaderingen.

Donderdag 8 september vindt vanaf 13.00 uur het afscheid plaats in de Groene Kerk in Oegstgeest, voorafgaande aan de begrafenis.

 

In Memoriam

Op 4 september 2016 is, bijna 95 jaar oud, in De Meerwende, Aukje Hendrika Calf-van den Bos heengegaan.

Zij groeide op in Amsterdam-Oost en woonde daar de eerste jaren van haar huwelijks- en gezinsleven, tot de familie naar Badhoevedorp verhuisde. Vandaar waren zij betrokken bij de Sloterkerk en die band is voor haar altijd blijven bestaan. Vele jaren was zij een actief lid van de bejaardensoos in wijkgebouw Vink en Boer. Ondanks tegenslagen en verlies van krachten bleef zij tot het laatst van het leven houden met haar gestaalde doorzettingsvermogen en levenskracht.

Vrijdag 9 september vindt, voorafgaand aan de begrafenis op Westgaarde, om 10.30 uur de dankdienst voor haar leven plaats in de Sloterkerk.

Op de dag ervoor is er 's avonds gelegenheid tot afscheid nemen in De Meerwende in de uitvaartruimte van de firma  Dunweg.

 

In Memoriam

In de vroege ochtend van zondag 3 juli is op 86-jarige leeftijd Dirk Verweij overleden.

Een groot deel van zijn leven woonde hij met zijn vrouw en hun zonen aan het Blomwijckerpad, van waar hij naar het Gerhardthuis verhuisde om uiteindelijk in De Schutse in Slotervaart zijn onderkomen te vinden.

Een verkeersongeluk maakte dat hij al jong buiten het arbeidsproces kwam te staan, maar door zijn brede belangstelling en oprechte belangstelling voor medemensen kon hij aan zijn leven daarna een meer dan rijke invulling geven. Als familieman, speler en organisator van schaakwedstrijden, het organiseren van busreizen voor de populaire televisie-serie Kerkepad van de NCRV, waarvan hij jarenlang de plaatselijke correspondent was en als zeer trouw gemeentelid in De Uitweg, De Opgang en later in de Sloterkerk, was hij bij velen bekend en bemind.

Donderdag 7 juli vindt om 11.00 uur in de aula van Westgaarde de afscheidsdienst plaats die voorafgaat aan zijn begrafenis.

In Memoriam

Afgelopen zondag is geheel onverwacht Wilhelmus Adrianus Klaver overleden.

Hij was 87 jaar oud en stond nog midden in het leven. Hij vormde met zijn vrouw een van de echtparen in de Sloterkerk die meer dan zestig jaar met elkaar gehuwd mochten zijn. Die ook vrijwel iedere zondag dezelfde trouw lieten blijken door hun komst naar de Sloterkerk, ook al waren zij over de brug in Badhoevedorp woonachtig. Zo was hij altijd nog de boekhouder van het bedrijf van zijn zoon, waartoe hij zich de moderne hulpmiddelen steeds wist eigen te maken. Belezen was hij ook, zeker op het gebied van geloof en theologie.

Hij was met recht iemand die leefde volgens het bijbelwoord: Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede.

Zaterdag 13 februari begint om 12.00 uur de Dienst van Woord en Gebed plaats in de Sloterkerk, waarna de teraardebestelling plaatsvindt op het kerkhof van de Sint Pancratiuskerk. Aansluitend is er in Brasserie La Bouche aan de Sloterweg 259 in Badhoevedorp gelegenheid tot condoleance.

In Memoriam

Op 6 december is, de dag na zijn 96e verjaardag, in Verpleeghuis Vreugdehof overleden Cornelis Jan van Eijk. Lange tijd woonde hij met zijn vrouw en kinderen in Bos en Lommer, waar hij diaken is geweest en met zijn echtgenote betrokken was bij het bezoekwerk van de Hervormde wijkcommissie, die onderdak kreeg in de Pniëlkerk. Later verhuisde het echtpaar naar Osdorp, waar zij trouw meeleefden in de Opgang-gemeente.

In de oorlog heeft meneer Van Eijk als marineman een buitengewoon spannende tijd beleefd, die erin resulteerde dat hij samen met anderen aan de macht van de Japanners wist te ontsnappen met het marineschip Abraham Crijnsen, dat tegenwoordig in het Marine Museum in Den Helder te bezichtigen is. Zijn werkzame leven speelde zich daarna af bij de Gemeentepolitie van Amsterdam.

Vrijdag 11 oktober is om 10.00 uur de uitvaartdienst in de aula van Westgaarde, voorafgegaan door afscheid nemen in het rouwcentrum van de PC tussen 9.00 en 9.20 uur.

De begrafenis vindt aansluitend plaats op Begraafplaats Rustoord in Diemen.