Overlijdensberichten

In Memoriam

 

Op 14 februari 2015 is op 82-jarige leeftijd overleden Aagje Hoogenhoud - De Jong.

Haar wortels lagen in Hollands midden, maar al op jonge leeftijd trok zij naar de hoofdstad om hier te gaan werken. Zij leerde er ook haar man Harmen kennen, die haar twee jaar geleden ontviel. Als vrouw zonder kinderen en met de familie verder weg voelde Mevrouw Hoogenhoud zich bewust deel van de familie van het geloof, die zij steunde met trouwe kerkgang en het bezoeken van vele oudere gemeenteleden. Jarenlang zong zij in het Sloterkerkkoor. De laatste tijd woonde zij in het Leo Polakhuis, waar zij vrijwel nooit ontbrak bij de maandelijkse oecumenische kerkdienst.

Donderdag 19 februari is om 14 uur het afscheid in de aula van Westgaarde, voorafgaande aan de begrafenis.