Overlijdensberichten

In Memoriam

 

Op 14 januari 2015 is, 98 jaar oud, in haar huis in De Boeg overleden Mw. Wynanda Louise Brouwer-Van Hylckama VLlieg

Voor haar verhuizing naar Bos en Lommer woonde zij in een van de aanleunwoningen van Osdorperhof en daarvoor wel veertig jaar lang aan het Johan Ammanhof, waar zij en haar man hun gezin hebben gesticht. Hij hervormd en zij luthers, vormden ze samen al vroeg een Samen-op-Weg familie in Osdorp, waar zij namens de Lutherse Gemeente van Amsterdam tientallen jaren zitting had in de plaatselijke Raad van Kerken. In haar werkend leven was zij diacones en werd zij aan de Lutherse dominee Favié toegevoegd om vele mensen als wijkzuster in de gemeente bij te staan. Behalve een praktisch ingestelde persoon was zij ook bijzonder belezen en erudiet. In de bijbelkring van De Opgang, waaraan zij lange tijd deelnam, blonk zij uit in kennis en het vermogen de dingen van geloof en leven te verwoorden.

Donderdag 22 januari vindt om 13.00 uur de rouwdienst plaats in de Sloterkerk.