Nieuws

In Memoriam

Op vrijdag 10 juli 2020 is thuis in Zwanenburg op bijna 85-jarige leeftijd overleden onze oud-koster Roelof van Zurk. Hij vormde samen met zijn vrouw Adrie van 1983 tot 2003 het kostersechtpaar in onze vorige Opgang-kerk. Lange tijd deed hij dit alleen op zondag en ’s avonds na zijn dagtaak als drukker. Na zijn pensionering kon hij zich ook overdag aan het werk in de kerk geven, waarbij hij uitmuntte door punctueel werken, maar niet minder door een hartelijke, persoonlijke inzet.

Afgelopen vrijdag vond, met een beperkt aantal genodigden, de crematieplechtigheid plaats op Westgaarde. Een mooie serie foto’s liet zijn lange en rijke leven voorbijkomen, waarbij de meest bijzondere opnames wel die waren van een zwierig bewegend paar, dat jarenlang op het hoogste niveau deelnam aan wedstrijden in ballroom dansen.