Column Veerkracht

21 februari 2021

Jean Paul Kruk

 Veerkracht

 

Veerkracht is de geestelijke kracht om je te kunnen herstellen. Bij tegenspoed, teleurstelling, verdriet of verlies, vind je de hoop en de moed om door te gaan.
Humor relativeert en verlicht je last wanneer deze te zwaar lijkt.
Je overwint moeilijkheden door een beroep te doen op je diepe bron van vertrouwen en je uithoudingsvermogen.

In tijden van verlies kom je bij elkaar voor troost en bemoediging. Je geeft ruimte aan je emoties, je verdriet, en gaat dan weer door.
Je schept nieuwe herinneringen. Je onderkent de les die uit tegenslag en verdriet kan voorkomen. Je doet volledig mee in de dans van het leven.
Veerkracht versterkt je groeikracht.

Voetbalcoach Louis van Gaal had het over het vergroten van de "mentale weerbaarheid" van zijn spelers.
Analoog hieraan zie je bijv. dat de coronacrisis de nodige impact op jongeren heeft:
Er heerst onzekerheid in basale levensvoorzieningen, woningnood, het leenstelsel voor studiefinanciering (studenten), of de doorgeslagen flexibilisering op de arbeidsmarkt, waardoor vast werk een issue wordt.

Sociaal contact, vrijheden, worden beperkt. Na één of twee jaar gaan jongeren dit voelen, hoewel het nog niet traumatisch voor ze is.
Het beste is om samen met hen naar alternatieven te zoeken. Zoals ouders, leerkrachten en politici.
Stigmatiseer ze niet als pechvogels, maar heb aandacht voor ze, focus, zoom in op veerkrachtontwikkeling.

Wilskracht, volharding, doorzettingsvermogen, zijn naast veerkracht en mentale weer baarheid, essentiële 'survival tools', gereedschappen, in je 'toolbox', je gereedschapskist, om te kunnen overleven in moeilijke tijden.

In crisistijd is het ook zinvol een appèl te doen op de kwaliteiten of waarden van het hart en de geest.
Op de zachte, stille krachten.
Liefdevolle vriendelijkheid, zachtmoedigheid, compassie, mededogen, naastenliefde, lankmoedigheid en edelmoedigheid.
Ze kweken good will, stralen positiviteit en optimisme uit.

Het oefenen in, trainen, het ons eigen maken en cultiveren van de hierboven genoemde karaktereigenschappen ('survival tools' en de zachte, stille krachten) vergt tijd en geduld. Het betaalt zich echter dubbel en dwars uit. Mensen wapenen zich tegen de ze weerbarstige crisistijd door zich te ont-wapen-en. Door em-power-ment ontstaan zachte vrouwen- en mannenkracht.
Urgent, essentieel, in tijden van verharding en verruwing van onze samenleving.

 Jean-Paul Kruk

 

Reageren? e-mail: