Column De Geest waait waarheen Hij wil

23 mei 2021

Jean Paul Kruk

 De Geest waait waarheen Hij wil

 

Reuring, commotie in de Nederlandse politiek.Toeslagenaffaire Belastingdienst. Klokkenluider Pieter Omtzigt wordt geslachtofferd door het CDA. Zo lijkt het.

Gebeurde al vaker met doofpotaffaires in het verleden. Van Indonesië (politionele acties) tot Julian Assange's Wikileaks. Waarheidsvinding doet pijn.

De waarheid moet boven tafel komen.

Dit was in Jezus' zijn tijd al het geval, toen Pilatus vroeg: Wat is waarheid?

Er moet een frisse wind waaien door Den Haag.

De Geest waait waarheen Hij wil.

Onze democratische rechtsstaat heeft een nieuwe bestuurscultuur nodig: meer openheid, transparantie. Exit achterkamertjes- politiek. Leugens, intriges, bedrog en nep- nieuws ondermijnen de geloofwaardigheid en integriteit van de politiek en politici.

Gelukkig is er hoop, in de vorm van v e r-

n i e u w i n g.

Die zich vaak buiten de kerkmuren voltrekt.

De Theoloog des Vaderlands.

Vaak jonge theologen.

Janneke Stegeman, Alain Verheij, Claartje Kruijff (zij is iets ouder) en Rikko Voorberg.

Laatstgenoemde is ook activist en kunstenaar. Bekend van zijn acties om vluchtelingen naar ons land te halen. En van de Pop Upkerk: samen eten als viering.

De Geest waait waarheen Hij wil.

Als Voorberg naar de toekomst van het christendom kijkt, ziet hij drie stromingen. Ten eerste, een conservatieve, nationalististische stroming, die het christelijk Europa verdedigt tegen de Islam, zich afzet tegen het kwaad, dat altijd de ander is.Thierry Baudet en in Hongarije.

De tweede stroming is een mystiek christendom met (stads)kloosters (bijv. La Verna) en woongemeenschappen, die zich verbindt met yoga, meditatie, om lijf en geest rust te geven.

Ik denk ook aan 'Merkstenen' van Dag Ham marskjold. De mystieke weg. Zijn worsteling met zichzelf en met zijn verhouding tot God.

En de stroming van activistisch handelend christendom met zorg in de haarvaten van de buurt. Praktisch christendom.

Zelf voel ik mij thuis in een mix van de tweede en derde stroming: spiritualiteit verbinden met maatschappelijk engagement.

De Geest waait waarheen Hij wil.

Hij troost, vergeeft, heelt, bemoedigt, inspireert, be-ziel-t en verbindt.

Hij raakt hart van mensen aan, verwarmt ze. En Hij verlicht de ziel van mensen en tilt ze op.

Een lichtpuntje in de duisternis van de coronacrisis. Bedoeld om gemeenteleden te bemoedigen en op te tillen:

Dit is de presentatie van een feestboekje met 34 columns (15 jaar Column Uitgesproken) op 23 mei, op Eerste Pinkster(zon) dag, in De Opgang, na de eredienst.

De Geest waait waarheen Hij wil.

Een ge-zegen-d Pinksterfeest!

 

 

 Jean-Paul Kruk

 

Reageren? e-mail: