Historie van de Sloterkerk

Ter gelegenheid van de restauratie in 2003 is er een 48 pagina’s  tellend en rijk geïllustreerd  boekje verschenen over de ontstaansgeschiedenis van de het dorp Sloten in het algemeen en van de Sloterkerk in het bijzonder. Zie de website www.sloterkerk.nl

Uitgave: Stichting Fondsenwerving Restauratie Sloterkerk

Auteur: Bert Stilma

Het boekje is  voor het bedrag van € 10 (inclusief de verzendkosten) te bestellen via het e-mailadres  met vermelding van naam en adres.

Sloterkerk_eeuwenoud_boekje

Tekstimpressie:

..... Aan de noordzijde van het pittoreske dorpspleintje van het dorp Sloten bevindt zich  de Sloterkerk met haar karakteristieke uiterlijk. Deze plek  kent een rijke en bewogen historie. Als men afgaat op de beschikbare bronnen en archieven is deze in  de negentiende eeuw gereedgekomen  zogenoemde waterstaatskerk al de  vierde kerk. Het derde kerkgebouw stamt uit de zeventiende eeuw. Verschillende schilders zoals Jan Abraham Beerstraaten en Rembrandt van Rijn hebben deze kerk geschilderd c.q. getekend. In de middeleeuwen heeft er nog een ouder en zeer fors kerkgebouw gestaan. Deze tweede kerk werd echter in 1573 grotendeels verwoest. Waar de eerste   Sloterkerk precies heeft gestaan is niet helemaal met zekerheid vast te stellen. Wel is bekend dat op de plaats waar nu het stadsdeelkantoor Osdorp staat vroeger  een nederzetting was gevestigd. Uit opgravingen mag worden afgeleid dat daar, behalve boerderijen,  ook  een houten kapelletje heeft gestaan. De alleroudste kerk van Amsterdam heeft dus in Sloten gestaan.

Bert Stilma, secretaris Stichting Vrienden van de Sloterkerk