Historie van de Sloterkerk

De Sloterkerk in Amsterdam/Sloten kent een lange en interessante geschiedenis. Reeds in 1063 wordt de naam Sloten in de archieven vermeld. Ten zuiden van de Sloterplas heeft daar een kapelletje gestaan: de eerste kerk. Vanwege de drassige bodem zijn de bewoners rondom 1175 gevlucht naar het huidige dorpsplein in Sloten. Daar heeft men de tweede katholieke kerk gebouwd. Tijdens de tachtigjarige oorlog is dit imposante bouwwerk dat reeds vanwege de  zachte grond in verval was, verder vernield. Het kerkgebouw kwam nu in handen van de reformatie en in afgeslankte vorm kwam zo de derde kerk gereed. Opnieuw speelde drassige bodem het kerkgebouw parten en in 1857 vond de sloop plaatst. De vierde kerk kwam in 1861 gereed en onderging in 2003 een grondige restauratie.

Het huidige vierde kerkgebouw heeft een opmerkelijk sfeervol interieur waarin de geest van de negentiende eeuw nog zichtbaar aanwezig is. Bankdeurtjes voor de stoven in de winter, Boven in de lampen zijn schildjes aangebracht waarop het wapen van Amsterdam en van  Osdorp/Sloten te zien zijn ,Twee imposante predikantsborden met daarop de namen vanaf 1583 waaronder die van ds J.C.  Sylvius, Blikvanger is ongetwijfeld het Knipscheerorgel.

pred_bord_bovk

pred_bord_benk