Historie van de Sloterkerk

De Sloterkerk in Amsterdam/Sloten kent een lange en interessante geschiedenis. Reeds in 1063 wordt de naam Sloten in de archieven vermeld. Ten zuiden van de Sloterplas heeft daar een kapelletje gestaan: de eerste kerk. Vanwege de drassige bodem zijn de bewoners rondom 1175 gevlucht naar het huidige dorpsplein in Sloten. Daar heeft men de tweede katholieke kerk gebouwd. Tijdens de tachtigjarige oorlog is dit imposante bouwwerk dat reeds vanwege de  zachte grond in verval was, verder vernield. Het kerkgebouw kwam nu in handen van de reformatie en in afgeslankte vorm kwam zo de derde kerk gereed. Opnieuw speelde drassige bodem het kerkgebouw parten en in 1857 vond de sloop plaatst. De vierde kerk kwam in 1861 gereed en onderging in 2003 een grondige restauratie.

Het huidige vierde kerkgebouw heeft een opmerkelijk sfeervol interieur waarin de geest van de negentiende eeuw nog zichtbaar aanwezig is. Bankdeurtjes voor de stoven in de winter, Boven in de lampen zijn schildjes aangebracht waarop het wapen van Amsterdam en van  Osdorp/Sloten te zien zijn ,Twee imposante predikantsborden met daarop de namen vanaf 1583 waaronder die van ds J.C.  Sylvius, Blikvanger is ongetwijfeld het Knipscheerorgel.

pred_bord_bovk

pred_bord_benk

 

Ter gelegenheid van de restauratie in 2003 is er een 48 pagina’s  tellend en rijk geïllustreerd  boekje verschenen over de ontstaansgeschiedenis van de het dorp Sloten in het algemeen en van de Sloterkerk in het bijzonder. Zie de website www.sloterkerk.nl

Uitgave: Stichting Fondsenwerving Restauratie Sloterkerk

Auteur: Bert Stilma

Het boekje is  voor het bedrag van € 10 (inclusief de verzendkosten) te bestellen via het e-mailadres  met vermelding van naam en adres.

Sloterkerk_eeuwenoud_boekje

Tekstimpressie:

..... Aan de noordzijde van het pittoreske dorpspleintje van het dorp Sloten bevindt zich  de Sloterkerk met haar karakteristieke uiterlijk. Deze plek  kent een rijke en bewogen historie. Als men afgaat op de beschikbare bronnen en archieven is deze in  de negentiende eeuw gereedgekomen  zogenoemde waterstaatskerk al de  vierde kerk. Het derde kerkgebouw stamt uit de zeventiende eeuw. Verschillende schilders zoals Jan Abraham Beerstraaten en Rembrandt van Rijn hebben deze kerk geschilderd c.q. getekend. In de middeleeuwen heeft er nog een ouder en zeer fors kerkgebouw gestaan. Deze tweede kerk werd echter in 1573 grotendeels verwoest. Waar de eerste   Sloterkerk precies heeft gestaan is niet helemaal met zekerheid vast te stellen. Wel is bekend dat op de plaats waar nu het stadsdeelkantoor Osdorp staat vroeger  een nederzetting was gevestigd. Uit opgravingen mag worden afgeleid dat daar, behalve boerderijen,  ook  een houten kapelletje heeft gestaan. De alleroudste kerk van Amsterdam heeft dus in Sloten gestaan.

Bert Stilma, secretaris Stichting Vrienden van de Sloterkerk

Er is een  band met  Rembrandt en de Sloterkerk. Die relatie wordt zichtbaar op het predikantenbord, waar de naam van Ds Sylvius prijkt. Ds Sylvius  was predikant in Sloten  en  werd later predikant in de Oude kerk te Amsterdam.

Ds Sylvius was getrouwd met Aaltje van Uylenburgh  de zus van de bekende kunsthandelaar Hendrik Uylenburgh die in  het huidige Rembrandthuis een atelier  had. Hier produceerden schilders- waaronder de jonge Rembrandt - hun opdrachten voor  rijke kooplieden. Aaltje van Uylenburgh  had in Friesland een nichtje wonen, Saskia van Uylenburgh. Deze burgemeestersdochter uit Leeuwarden was al op 12 jarige leeftijd wees geworden en  bivakkeerde tot haar 20e bij haar oudere zussen.  Saskia verhuisde vervolgens naar haar oom en tante in Amsterdam en ontmoette Rembrandt aldaar. In  juni 1634 vond de trouwerij  in St Anna Parochie te Friesland  plaats met Sylvius als getuige,.

In  Amsterdam was Ds Sylvius getuige bij de doop van hun eerste kind Rombertus.

Hun tweede kind werd door Sylvius zelf gedoopt. Rembrandt schilderde of etste  weinig predikanten. Voor Sylvius maakte hij een uitzondering. Ook  heeft Rembrandt  tijdens zijn vele wandelingen eenmaal de Sloterkerk getekend en diverse malen de Sloterweg.

Jan_Cornelis_Sylvius_-_Arquepoetica

 Ds Jan Cornelis Sylvius

Afb. Arquepoetica / CC-BY-NC-SA-icon-80x15